Sier nei til Nussir

Sier nei til Nussir

Sametingsrådet instiller på å si nei til planene for gruvedrift i Nussir og Gumppenjunni.

– Verken gruveselskapet eller regjeringen har så langt lagt avgjørende vekt på hensynet til miljø, eksisterende bærekraftige næringer og samisk kultur og samfunn, sier sametingsråd Silje Karine Muotka (NSR) i en pressemelding.
Kommunestyret i Kvalsund har sagt ja til gruvedrift, og Miljødirektoratet har gitt tillatelse til utslipp fra gruva ut i Reppardfjorden.
– Det er grundig dokumentert at denne gruvedriften vil ha svært omfattende og negative konsekvenser for fiske, reindrift og miljø. Jeg mener at de økonomiske og samfunnsmessige positive konsekvensene av prosjektet er basert på antakelser, og uten reguleringer som sikrer at hoveddelen av verdiene blir igjen lokalt. Nussirplanen er derfor et  økonomisk og miljømessig høyrisikoprosjekt der en spiller med lokalsamfunnet. Sametingsrådet foreslår derfor at Sametinget fatter et klart vedtak om at denne gruveplanen stoppes, avslutter sametingsråd Silje Karine Muotka.
Les hele saken på ifinnmark.no

X