Fire enkle spørsmål

- Jeg finner det vanskelig å forstå at Rana kommune ønsker å skatte Rana Gruber langt mer enn all annen industri og gruvenæring i Norge, skriver Kjell Sletsjøe, CEO Rana Gruber AS.

X