Skal lete etter grafittGrafitt Foto: NGU

Skal lete etter grafitt

Norges Geologiske Undersøkelse får penger fra fylkesrådet i Troms for å lete etter mineraler på Senja

Tidligere undersøkelser har vist at det er store muligheter for grafitt-forekomster på øya. Undersøkelsene skal foregå over en toårsperiode. Troms fylkeskommune har finansiert det første året av prosjektet.

Ordet grafitt er avledet av det greske ordet «graphein» som betyr «å skrive» – men skriveredskaper som blyanter utgjør en liten og minkende andel av forbruket av mineralet grafitt. Mineralet har derimot en rekke andre anvendelsesområder og er et viktig industrimineral.Ren grafitt er et svart til gråglinsende mineral som bare består av karbon. Det er et mykt mineral (hardhet 1-2 på Moh’s hardhetsskala) og kan lett skrapes i med en fingernegl. Grafitt avgir en mørk strek når det skrapes mot for eksempel et papirark eller baksiden av en keramisk flis.
Det er ikke vanlig å finne krystaller, men når de forekommer er de som røffe sekskantede (heksagonale) flak. De går lett i stykker, og når de brekker glir flakene lett over hverandre.
Hvor finnes grafitt?
I naturen forekommer grafitt i tre distinkte forekomsttyper:
Grafittskifre og flak i metamorfe bergarter rike på karbon.
Klump- eller åre-grafitt. Sistnevnte er mer kompakt og mangler den distinkte flakigheten.
Grafitt dannet etter kontaktmetamorfose av kull. Det dannes da såkalt amorf grafitt.
I Norge er alle grafittforekomstene av sistnevnte type.
Grafittskifre er relativt vanlige bergarter, men høykvalitetsgrafitt er bare knyttet til bergarter som har vært utsatt for metamorfose under høyt trykk og temperatur (granulitt facies). De er derfor mindre vanlige.
I Norge opptrer grafitt en rekke steder, særlig innenfor den kaledonske fjellkjeden. Flakig grafitt er også kjent fra små forekomster i Gjerstad nord for Risør og ved Rendalsvik i Holandsfjorden i Nordland. Spesielt området rundt Skaland på Ytre Senja og på Langøya i Vesterålen er kjent for forekomster av grafitt. Her finnes også en grafittgruve.
fra ngu.no 

Les notiset på nrk.no

X