Skeptisk til marin gruvedriftDet er langt fram til marin gruvedrift i norske farvann. Men nå er havbunnsmineralloven på plass. Foto: MAREANO

Skeptisk til marin gruvedrift

Norges Fiskarlag er skeptisk til marin gruvevirksomhet og frykter det vil kunne få negative konsekvenser for havmiljøet og for fiskeriene, skriver Kist og Fjord.

Marin gruvedrift er ute på høring.
Fiskarlaget er skeptisk til gjennomføringen, skriver Kyst og Fjord.
– Dersom det planlegges nye kartlegginger av mineralressurser på norsk sokkel bør disse koordineres med kartlegging av marint biologisk mangfold, ikke minst langs den midtatlantiske ryggen hvor det er store områder med svært høy biodiversitet og verneverdi, påpeker Fiskarlaget i sitt høringssvar ifølge avisa.
Norsk Bergidustri har også levert høringsuttalelse.
Høringsnotatet viser ifølge av avisa til at marin gruvevirksomhet kan få negative konsekvenser for marint miljø,. Det vises også til at forurensende stoffer fra virksomheten kan ha negativ påvirkning på marine arter, og være en utfordring for sjømattryggheten. Undersjøisk gruvevirksomhet kan i tillegg vanskeliggjøre fiskeriene over store områder, spesielt dersom det tillates dumping av overskuddsmasse. Fiskarlaget viser i den sammenheng til at det er helt nødvendig å gjennomføre en grundig og næringsnøytral konsekvensutredning i forkant av eventuell mineralutvinning, slik at en kan ta nødvendig hensyn til fiskeriene og det marine miljøet.
Framtidens mineraler.

X