Skifter navn til Franzefoss Minerals

Skifter navn til Franzefoss Minerals

Franzefoss Minerals AS er fusjonert inn i Miljøkalk AS. I forbindelse med fusjonen har Miljøkalk AS endret navn til Franzefoss Minerals AS.

Bakgrunn for fusjonen er blant annet å forenkle og effektivisere selskapsstrukturen i konsernet.

For kunder, leverandører og øvrige samarbeidspartnere understreker selskapet at fusjonen ikke vil få vesentlig konsekvens utover de rent formelle/juridiske endringene som fusjonen innebærer. Samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres i forbindelse med fusjonen.

I forbindelse med fusjonen har Miljøkalk AS endret navn til Franzefoss Minerals AS.

X