«Skuffende miljøpropaganda»Norge har lang erfaring med deponering i sjø. Erfaringene er i all hovedsak gode. Ingen av landets nåværende sjødeponier har medført store og varige miljøkonsekvenser, heller ikke døde fjorder og utraderte økosystemer, skriver Ivar Fossum i Nordic Mining i et innlegg i Aftenposten. Foto: Halfdan Carstens

«Skuffende miljøpropaganda»

Ivar Fossum i Nordic Mining synes det er trist at landets største avis forleder leserne med feilaktige opplysninger.

«Først og fremst synes vi det er trist at landets største avis til de grader forleder leserne med feilaktige opplysninger og ensidige oppfatninger om vårt planlagte sjødeponi i Førdefjorden,» skriver adm. dir. Ivar Fossum i Nordic Mining i et innlegg lagt ut på ap.no.

«På den andre siden kan vi glede de samme leserne med at «paradiset» som illustreres i Ole Mathismoens artikkel den 29. mai fortsatt vil eksistere både under og etter sjødeponiets levetid,» fortsetter han.

Han forsikrer også leserne om at Norge har «unik erfaring med en av naturens grunnleggende mekanismer, der tyngdekraften sedimenterer partikler på sjøbunnen, enten partiklene kommer fra menneskeskapt aktivitet eller fra naturen selv.

Han forteller også at det raskt etableres rike artssamfunn i deponiarealene etter avsluttet drift. «Det er konsekvenser for dyrelivet innenfor deponiarealet, men det er snakk om begrensede og midlertidige konsekvenser».

Ivar Fossum avslutter med å oppfordre Mathismoen til å innta «en kunnskapsbasert tilnærming til sjødeponering fremfor å drive fryktbasert miljøpropaganda».

HALFDAN CARSTENS

Skuffende miljøpropaganda fra Aftenposten.

X