Stolthet og suksess på Grønland

Stolthet og suksess på Grønland

Det var god stemning da det delvis norskeide selskapet TNG la frem det første årsresultatet for et par dager siden.

Av rapporten, som omfatter tiden etter at trepartsavtalen mellom TNGG, kommunen og den grønlandske regjeringen ble underskrevet i 2014 og frem til utgangen av 2015, fremgår det blant annet at selskapet kun har brukt grønlandsk arbeidskraft.
Dette liker ordføreren i Kommuneqarfik Sermersooq, Asii Chemnitz Narup:
-Jeg er meget stolt av at prosjektet har ansatt så mange av mine landsmenn, og brukt så mange lokale virksomheter fra kommunen. Jeg tolker dette som et uttrykk for det sterke lokale engasjementet som TNGG har vist gjennom hele anleggsfasen, uttaler Narup.
Tallene i rapporten fra TNGG viser en forventet omsetning for gruven på drøye 3,1 milliarder danske kroner, og at det vil gi en samlet inntekt for det grønlandske samfunnet på vel én milliard DKK over de ni årene man regner som gruvens levetid.
Les hele saken på hnn.com

X