Superlaboratorium til TrondheimHenrik Schiellerup, lagleder ved Norges geologiske undersøkelse (NGU), mener MiMaC-instrumentene vil spille en viktig rolle som felles plattform for mineral- og materialforskning.

Superlaboratorium til Trondheim

Et nytt, avansert laboroatorium skal bidra til å gjennomføre det grønne skiftet.

Grønn teknologi krever nye og spesialtilpassede mineraler og materialer. Solcellepanel, supermagneter, batterier og nye byggematerialer utvikles fra råstoff og materialer med helt spesielle egenskaper og kvaliteter, skriver SINTEF.no.

For å få dette til er det viktig å kunne undersøke materialer og mineraler, ofte helt ned på atomnivå, og med en bevilgning på 71 illioner kroner fra Forskningsrådet etableres nå et nasjonalt laboratorium for å karakterisere mineraler og avanserte materialer. Det vil hete Norwegian Laboratory for Mineral and Materials Characterisation (MiMaC), og det er NTNU, NGU og SINTEF som star bak dette.

– Med MiMaC kan vi forske på hele verdikjeden, fra mineral til ferdig material, sier Jostein Mårdalen leder ved Institutt for materialteknologi, NTNU.

 

Resultatene fra laboratoriet kan bidra til at man får framstilt materialer fra mineraler på en enda bedre måte, skriver SINTEF.no.

MiMaC var et av 19 prosjekter som kom gjennom nåløyet og fikk støtte fra Forskningsrådet sin nasjonale satsing på forskningsinfrastruktur i 2017. Totalt 92 prosjekter søkte om midler.

Lagleder Henrik Schiellerup ved Norges geologiske undersøkelse (NGU) forteller at MiMaC også vil ha stor betydning for mineralforskerne ved NGU.

– Vi trenger stadig mer spesialiserte og skreddersydde materialer. I dag kunne vi bygget Eiffeltårnet over dobbelt så høyt med den samme mengden stål. Det viser hvor langt vi har kommet, og utviklingen vil ikke stoppe her, sier Schiellerup.

– Vi er helt avhengig av nye mineraler og materialer for å gjennomføre det grønne skiftet, blant annet når vi skal utvikle bedre solcellepaneler, bygge vindturbiner og smarte bygninger. Dette er utfordringer som den nye laboratorieteknologien skal være med på å løse, sier han.

MiMaC vil være i drift i løpet av 2019.

Les hele saken på SINTEF.no

 

X