Sverige på 21. plass Prosentvis fordeling av de globale prospekteringsinvesteringer i 2018. Mens Sverige og Finland står for 0,7 prosent hver, ser vi at Norge ikke kommer med i statistikken. De totale investeringene utgjorde 9,62 milliarder dollar, og Canada er det landet som har de største investeringene. Kilde: SGU

Sverige på 21. plass

Sverige er ledende i verden når det gjelder prospektering etter metalliske malmer. Norge ligger uendelig langt etter.

I et globalt perspektiv er interessen for å investere i prospektering etter metaller aller størst i Canada, Australia og USA. Totalt ble det over hele verden i 2018 investert 9,62 milliarder dollar fordelt på 1651 selskaper, og de tre landene stod for til sammen 38 prosent (jern ikke medregnet) av dette.

Med 52 prosent av investeringene er det de aller største gruveselskapene som viser størst interesse for å lete etter og utvikle forekomster, mens juniorselskapene står for 32 prosent.

Sverige publiserte i juni sin Bergverksstatistik for 2018. Der går det også fram at gruveselskapene verden over bruker aller mest penger på å lete etter gull. Halvparten av prospekteringsinnsatsen dedikeres til dette edle metallet. Kobber (det metallet som Nussir vil produsere i Kvalsund i Finnmark) kommer på en god andreplass med 21 prosent.

Sverige og Finland står hver for ca. 0,7 prosent av de globale prospekteringsinvesteringene, og med ca. 70 millioner dollar kommer Sverige på 21. plass i henhold til statistikk fra S&P Global Market Intelligence.

Men hvis vi i stedet sammenligner investering per areal, kommer både Sverige og Finland foran Canada og Australia, og ligger ganske likt med USA.

 Det landet som investerer aller mest i prospektering per km2 er Chile. Innsatsen fra de internasjonale gruveselskapene er faktisk fem ganger høyere enn i Sverige.

Norge henger i denne sammenheng veldig langt etter. Ifølge Harde Fakta (2018) investerte mineralindustrien i 2017 i underkant av 50 millioner kroner (drøyt 5 millioner dollar) i leting etter metaller og mineraler på norsk jord.

Kobber

Kobber er det tredje mest produserte metallet i verden. Ifølge SGU anvendes omtrent tre fjerdedeler av kobberet der elektriske egenskaper er viktige (for eksempel kraftlinjer og en mengde elektriske produkter), og en sterk vekst i forbruket forventes pga. en økende andel elektriske biler.

Jern

Jern er det metallet det produseres mest av. I 2018 var verdens totale produksjon 2500 millioner tonn. Det er en økning på 210 millioner tonn på fem år. De tre største produsentlandene er Australia, Brasil og Kina med hhv. 900, 490 og 340 millioner tonn, mens Vale (385 millioner tonn), Rio Tinto (291) og BHP Billiton (238) utgjør de tre største produksjonsselskapene. Europas største produsentland, Sverige, kommer med 28 millioner tonn på 31. plass. Rana Gruber var i 2018 den eneste norske produsenten, og året før var den totale malmproduksjonen ca. fem millioner tonn.

 

X