Tøft for LNS i 2015

Tøft for LNS i 2015

Røde tall for Rana Gruber har ført til røde tall over hele linja til LNS.

I en årsmelding skriver LNS at selskapet går med et underskudd på 202.861.800 kroner før skatt, og får et årsresultat på 148.355.190 kroner. Konsernet er i en vanskelig situasjon. I mars 2016 inngikk selskapet en ny finansieringsavtale med DNB, og eiendelene i Rana Gruber AS og morselskapets aksjer i Rana Gruber er gitt som sikkerhet.
I årsmeldingen skriver LNS følgende:
“LNSE-konsernet har finansielle utfordringer knyttet til konsernets videre finansiering og kontantstrømmer. Konsernet arbeider for å refinansiere virksomheten og styrke den finansielle posisjonen. Styret i LNSE er av den oppfatning av forutsetningen for fortsatt drift er tilstede. Det er ikke foretatt noen nedskrivinger eller avskrivinger knyttet til denne usikkerheten i LNSE-konsernet.”
– Det er alvorlige tall. Det som rammet oss var lave jernmalmpriser og en valutasikring som slo dårlig ut, forklarer administrerende direktør i LNS Frode Nilsen, men legger til at det ser lysere ut for øyeblikket. Vi har klart å senke kostnadene betraktelig og i januar/februar neste år er vi ferdige med å betale på den dollarsikringen vi hadde. Det er vanlig at bankene krever en viss egenkapital og løpende inntjening. Vi har på grunn av våre utfordringer brutt noen av de kravene, og har da fått en midlertidig lettelse i kravene vi har hatt i vår bankavtale, forklarer Nilsen til highnorthnews.com.
Regnskapet forsinket på grunn av rubiner
Fristen for å levere årsregnskap er egentlig 31. juli, og denne fristen er overskredet med god margin. Nilsen forklarer at de ønsket å avklare situasjonen på Grønland før de ferdigstilte regnskapene.
Les hele saken på highnorthnews.com.

X