Travel sommer i vente Ivar S. Fossum har kontroll på utviklingen i Engebøfjellet. Foto: Halfdan Carsten

Travel sommer i vente

Nordic Mining har hentet inn 27 millioner kroner for å ferdiggjøre sitt endelige mulighetsstudium i Engebøfjellet.

– Vi planlegger å avslutte det endelige mulighetsstudiet («Definitive Feasibility Study», DFS) i løpet av 4. kvartal, forteller Ivar S. Fossum, adm. direktør i Nordic Mining.

I løpet av noen hektiske maidager ble det hentet inn 27 millioner kroner til formålet. Emisjonen var i forkant garantert av Barton Group og Verdipapirfondet Nordea Avkastning, der Barton Group også har inngått en intensjonsavtale om kjøp av granat for det nord- og søramerikanske markedet.

– Dette er en viktig milepæl for oss, ettersom studiet legger grunnlaget for å starte byggefinansieringen, påpeker Fossum.

Det endelige mulighetsstudiet dreier seg om å de-riske prosjektet ved blant annet å hente inn reelle priser for bygging av gruven. Resultatet vil være et nytt kostnadsestimat som har høyere nøyaktighet enn det man har operert med hittil. Estimatet vil så danne grunnlag for å gå til banker og finansieringsinstitusjoner for å skaffe den nødvendige kapitalen til å etablere ny gruvedrift.

– Vi tar sikte på robust finansiering som gir rom for en fleksibel og fornuftig byggeprosess.

Nordic Mining er altså på full fart inn i finansmarkedet og har derfor inngått et samarbeid med en finansinstitusjon i London.

– Vi forventer at prosjektet i all hovedsak vil blir finansiert med utenlandsk kapital. I Norge finnes verken kunnskap eller erfaring for å gå inn i slike prosjekter, fremholder Fossum.

Men selv om byggekostnadene fortsatt er beheftet med usikkerhet, har selskapet fått sikkerhet for salg av produktene – rutil og granat – gjennom to intensjonsavtaler. Noe som selvsagt er svært viktig for de som vurderer å gå inn i prosjektet med kapital.

– Disse avtalene viser at vi har langsiktige partnere hvor våre produkter har strategisk interesse for dem.

– Barton Group forteller oss at vi geografisk sett ligger svært gunstig til, samt at sviktende leveranser av granat fra andre land gir en styrket posisjon. Granat er for øvrig et «ungt mineral» der etterspørselen først skjøt fart på 90-tallet.

Fossum ser to store utfordringer som han er i ferd med å ta grep om.

– Den ene er å sikre robust finansiering, og det arbeidet er godt i gang.

– Den andre er å forberede oss selv og – ikke minst – lokalsamfunnet på at vi kommer til å bli en hjørnesteinsbedrift i Sunnfjord kommune. Den vil fra 2020 vil bestå av de fire gamle kommunene Naustdal, Førde, Gaular og Jølster, der Naustdal per i dag er vertskap for Nordic Mining.

Lokal tilstedeværelse er i denne sammenheng ekstremt viktig. Det dreier seg blant annet om arbeidsplasser. Foreløpig har Nordic Mining tre fagfolk lokalisert i Naustdal, men er nå i ferd med å trappe opp. Dessuten blir det selvsagt langt flere når byggingen kommer i gang, og ikke minst når gruven er i full operasjon. I Oslo vil det kun være et lite administrasjonskontor.

– Vi ser for oss 120-130 som jobber hos oss under full drift, og i tillegg kommer ringvirkningene, og da kan vi gange med både 2 og 3, kanskje mer. Og vi registrerer allerede nå at det er stor interesse for å bli med på laget, avslutter Ivar S. Fossum.

Ivar S. Fossum og den lille staben på 7 personer i Oslo mangler så visst ikke arbeidsoppgaver i tiden framover. Det blir en travel sommer for dem alle.

X