Tror ikke på julenissenAftenpostens oppslag søndag 27. mai går over to sider og viser det fantastiske dyrelivet vi finner i norske fjorder. Men det har ingenting med deponeringen av avgangsmasser på flere hundre meters dyp i Førdefjorden å gjøre. Journalisten og miljøaktivisten Ole Mathismoen har i ettertid innrømmet at han har store hull i sin naturkunnskap. Like fullt brukes bildene aktivt i kampen mot gruvedrift i Engebøfjellet.

Tror ikke på julenissen

Miljøevernaktivister bruker Aftenpostens bilder fra Førdefjorden til villedende propaganda.

Verken Anne-Line Thingnes Førsund i Vevring og Førdefjorden Miljøgruppe eller Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet tror på påstanden om at utslipp av gruveavfall i Førdefjorden ikke har alvorlige konsekvenser for det de kaller «en ren fjord».
Påstanden – mener de – er like idiotisk som å tro på julenissen, i hht. et innlegg i Aftenposten den 13. juni.
De to miljøvernerne prøver å slå mynt på de spektakulære bildene tatt på grunnt vann som Aftenposten presenterte den 29. mai i år. Til tross for at de er fullt klar over at deponeringen skal skje på 300 meters dyp, prøver de å gjøre inntrykk av at livet 250 meter høyere i vannmassene blir negativt påvirket. Det begrunnes med at «risikoen er stor for at fine partikler vil spre seg høyt opp i sjøen». Det er ikke riktig.Og de viser i det hele tatt ikke til dokumentasjon. Det er ren synsing.
«Ingen av de omfattende miljøstudiene som er gjennomført indikerer at dyrelivet i Førdefjorden vil få betydelige eller varige miljøkonsekvenser. Det er heller ingen studier som indikerer at sjødeponiet vil ha betydning for gyteplasser for kysttorsken eller øvrige fiskebestander,» skriver adm. dir Ivar Fossum i Nordic Mining i et innlegg i Aftenposten.
Førsund og Hatbrekken avslutter med at «Fjorden gir i dag grunnlag for både fisk, mennesker og næringsliv. La oss beholde den slik.»
Det er nettopp dette som Nordic Mining nå bidrar til. Det foregår ikke kommersielt fiske i fjorden, men nå ligger i stedet alt til rette for at et mer variert næringsliv i den lille bygda ved Førdefjorden.

X