Truer Kinas monopol

Med egenutviklet separasjonsteknologi har det amerikanske selskapet Rare Earth Salts satt seg som mål å revolusjonere REE-markedet.

Med norske investorer tungt inne, er det amerikanske selskapet Rare Earth Salts (RES) godt i gang med å produsere sjeldne jordartsmetaller til en brøkdel av den kostnaden kjent teknologi krever, og det på en måte som fullt ut tilfredsstiller dagens strenge miljøkrav.
– Vår prosess er ekstremt kostnadsbesparende sammenlignet med dagens teknologi, framholder Tom Arne Nordvik, styremedlem og – gjennom sitt investeringsselskap – største aksjonær i Rare Earth Salts om har base i småbyen Beatrice i Nebraska, USA.
– Teknologien er banebrytende, mener kristiansanderen.
Derfor er ambisjonene skyhøye.
– Vi tar sikte på å bli en ledende produsent av REE-metalloksider, og vi har et definert mål om å stå for ti prosent av verdens totale produksjon, sier Nordvik.
Ikke nok med det. De politiske implikasjonene er store hvis selskapet lykkes i sine forsetter.
– Med drøyt 80 prosent (kilde: USGS) av den totale produksjonen i verden har Kina fortsatt tilnærmet monopol i markedet for REE-metaller. Med vår teknologi har vi en god mulighet for å bryte vestens avhengighet av leveranser derfra.
– For amerikanerne er dette spesielt viktig, etter som vi her snakker om kritiske Sjeldne jordartsmetaller er for eksempel vesentlige for forsvarsindustrien, og flaggskipet F35 kan ikke bygges uten betydelige mengder med REE-metaller fra Kina, påpeker investoren.
 
geo365.no; 31.03.16: Nytt kart over kritiske metaller
GEO 05/2014: «Ressursene er ujevnt fordelt»
99,9+ prosent rent
Tom Arne Nordvik har en MBA fra Pacific Lutheran University, Washington, USA, og hadde lang fartstid som fondsforvalter her hjemme etter det. De siste sju-åtte årene har han imidlertid vært sterkt delaktig i å finansiere teknologiutviklingen som Rare Earth Salts har drevet. Som ellers her i livet er det tilfeldigheter som har gitt ham denne muligheten. Bakteppet er bekjentskaper fra tiden i USA, og en tidlig interesse for REE-metallene.
Investorgruppen han leder eier nå omtrent 25 prosent av RES, og den er den største aksjonæren. Fram til i dag er de totale investeringene på ca. 60 millioner kroner, og de norske investorene har vært med hele veien, fra de første laboratorieforsøkene til dagens fullskala, kommersielle drift.
– Risikoen var betydelig i oppstarten, men nå er den teknologiske risikoen borte, og den kommersielle produksjonen godt i gang. I år regner vi med å produsere 100 tonn oksider, neste år 450 tonn, og så videre opp til 3500 tonn i 2022.
Resultatet av det tekniske nybrottsarbeidet på fabrikken i Nebraska må betegnes som disruptivt. For hvis selskapet lykkes i stor skala, vil markedet for sjeldne jordartsmetaller endres radikalt. Kina vil kunne miste dominansen på bekostning av fabrikker i USA og kanskje Europa.
– Vi har utviklet ny teknologi for separasjon av alle de 16 REE-metallene til svært rene REE-oksider, forteller Nordvik.
Det er for øvrig ikke bare snakk om REE. Det er godt håp om at den samme prosessen kan benyttes til å separere ut andre metaller som litium, kobolt, hafnium, titan, niob og zirkon.
– Til forskjell fra andre fabrikker opererer vi med en elektrokjemisk prosess, og det spesielle er at vi kan ta imot nesten hva det skal være av råstoffer, det være seg malm, slagg, avgangsmasser eller konsentrater av materialer som resirkuleres. Råstoffene kan også blandes sammen før de kjøres gjennom prosessen vår. Derfor kan det selvsagt også være aktuelt å ta imot råstoffer fra Norge.
Referansen går selvsagt til ressursene i Fensfeltet som REE Minerals har rettighetene til. Et konsentrat av denne malmen er allerede prøvd ut på fabrikken i Nebraska, og konklusjonen er at råstoffet egner seg utmerket (GEO 03/2018: «Jakter 60 millioner»).
– Prosessen foregår i et lukket system der kjemikaliene gjenbrukes. Derfor er det heller ikke utslipp fra fabrikken. Vi har en svært miljøvennlig produksjon, påpeker Nordvik.
– Fotavtrykket vårt er nærmest neglisjerbart, legger han til.
Det første råstoffet som den amerikanske fabrikken foredler er resirkulerte, fluoriserende lysstoffrør som det kjøper fra et amerikansk selskap (RERS). Avtalen gir rom for produksjon av mellom 200 og 400 tonn REE-oksider per år, og i juni i fjor startet den første kommersielle produksjonen.
– Resultatene fra testene på den kommersielle prosessen viser at vi kan produsere RRE-oksider med en renhet på opp til 99,99 prosent.
Den store forskjellen fra eksisterende teknologier, som alle baserer seg på oppløsning («solvent extraction»), er kostnadene.
– Både kapital- og operasjonskostnader (CAPEX og OPEX) er betydelig lavere. Vi regner at kapitalkostnadene er 1/10 av konkurrerende teknologier, mens operasjonskostnadene er under halvparten av kinesernes, sier Nordvik.
Teknologien er selvsagt patentert. Over hele kloden. Da sier det seg selv at RES tar sikkerhet på alvor. Betydelige midler blir lagt ned for å unngå industrispionasje.
Bygger ny fabrikk
Så langt opererer Rare Earth Salts kun med fabrikken midt inne på det amerikanske kontinentet. Plasseringen er ikke tilfeldig. Det ene er at han som står som oppfinneren bak teknologien, kjemikeren og CTO Joseph Brewer, er herfra.
Minst like viktig er det imidlertid, ifølge Nordvik, at vertsstaten tilbyr svært billig strøm. Den billigste som er mulig å oppdrive i det amerikanske markedet. Akkurat det betyr selvsagt mye når det er snakk om en elektrokjemisk prosess, og spesielt når ekspansjon er en del av (den nære) framtidsplanen.
– All uttesting har foregått i Beatrice og Minot, Nord Dakota, og i 3. kvartal begynner vi byggingen av en ny fabrikk, også den i Nebraska, og den vil ha ti ganger så stor kapasitet som den første.
– Byggingen vil ta ca. 8 – 10 måneder, så i 2019 vil Rare Earth Salts kunne tilby markedet betydelig større volumer. Om fire-fem år tar vi sikte på å produsere 3500 tonn REE-oksider per år. Til sammenligning ligger verdens totale produksjon på ca. 200 000 tonn.
Men det stopper ikke der. En tredje fabrikk er påtenkt, og det neste store steget kan være å bygge i Europa. Norge er en aktuell lokasjon. Nordvik påpeker imidlertid at ingenting er bestemt. Det er fortsatt et stykke fram før det vil bli tatt en beslutning. Han er likevel raus nok til å nevne faktorer som går i vårt lands favør, så som at den største eieren holder til i Norge, at Norge er et politisk stabilt land, at råstoffene kan være kortreiste fordi Russland er en mulig leverandør, samt at strømprisene er blant de laveste i Europa. Da får det heller være at det norske kostnadsnivået er høyt. Effekten av dette reduseres for øvrig noe ved at prosessen som RES benytter er høyt automatisert.
Bort fra Kina
REE Minerals liker det Rare Earth Salts forteller. Det gir dem en mulighet til å videreforedle et konsentrat på billig vis, langt billigere enn konvensjonell teknologi tillater.
Rare Earth Salts er selvsagt positive til norske råstoffer og har inngått en intensjonsavtale om å videreforedle REE-konsentrater fra Fensfeltet, om gruveprosjektet blir realisert.
– Vi vil gjerne bistå dem, og for dem er det en god hjelp at de har denne avtalen i bunn når de går til mulige investorer. Vi vil også sette pris på om de lykkes med sitt prosjekt, fordi Fensfeltet er et lovende område med hensyn på sjeldne jordartsmetaller.
Men det norske selskapet er ikke det eneste som liker historien som amerikanerne forteller, og så langt har RES inngått 2 kommersielle avtaler om leveranser: chilenske Minera BioLantanidos (avtale inngått april 2017) og canadiske Medaillon Resources (avtale inngått i juni 2017). Som et ledd i å sikre tilgangen til råvarer har RES også testet 35 forekomster rundt i verden på fabrikken i Nebraska.
– Vi har stor pågang fra selskaper som har råstoffer og ressurser å tilby, og per i dag har vi et titalls intensjonsavtaler. Det er mange som vil være med oss og endre en tradisjonell industri og utfordre et monopol.
Kjøperne av ultrarene oksider står også i kø, skal vi tro Nordvik.
– Kundene våre vil bort fra kinesiske leverandører. De skriker etter supply-alternativer. Markedet har vært en klo for dem. Det gjelder ikke minst de amerikanske forsvars- og energidepartementene, hevder Tom Arne Nordvik.
Vi går spennende tider i møte.

Et norsk selskap (REEtec) er godt i gang med utprøving av fosfat som råstoff for en patentert metode å utvinne REE-metaller: GEO 0272018: «Planlegger REE-produksjon fra fosfat»
X