Tschudi forhandler om Sydvaranger

Tschudi forhandler om Sydvaranger

Felix Tschudi sier at de vil bidra så mye de kan for å sikre videre drift og aktivitet i gruva fremover.

Det er highnorthnews.com som formidler dette.
– Det vil si at vi er villige til å spille en rolle framover hvis vi kan se at det finnes en omforent basis for det, sier Tschudi.
Dagens malmpriser fører til at en snarlig gjenåpning av gruva ikke ligger i kortene, men Felix Tschudi mener det er sannsynlig med drift på sikt hvis man klarer å sikre og bevare utstyret og infrastrukturen på det kritiske tidspunktet man nå er på.
Leif Petter Madsen, bostyrer i Sydvaranger Gruve, vil ikke bekrefte at det er Tschudigruppen de er i forhandlinger med om boet. De er nå i forhandliger med DNB for å få avklaring rundt det økonomiske. Madsen sier at en avklaring fortsatt er mulig innen midten av februar.
Tschudi-gruppen har mest å tape på at gruva «slaktes», dvs at eiendelene splittes og selges for seg.
Les hele saken på highnorthnews.com

X