Uavklart for Store NorskeRegjeringen har ikke klart å få fram en klar strategi og retning for Store Norske, sier Trine Skei Grande, saksordfører for Svalbardmeldingen.

Uavklart for Store Norske

Den reviderte meldingen inneholder plan for energi, sterkere øl og veterinærvakt. Men er fremdeles vag på Store Norske sin framtidige rolle.

Det er Svalbardposten som skriver dette i dag.
Avisa skriver videre at saksordfører for Svalbardmeldingen, Trine Skei Grande(V), mener alle tema som ble løftet fram da hun var i Longyearbyen i august er med i innstillingen fra Utenriks- og forsvarskomiteen som ble lagt fram i dag.
– Vi har dessverre ikke klart å få fram en klar strategi og retning for Store Norske. Men det er kanskje beskrivende for situasjonen også, sier hun til avisa.
Hun sier også at ingen parti stiller spørsmål ved at det årlig bevilges 144 millioner kroner til driftshvile i Svea.
– Vi har forpliktelser og et ansvar som eier og må behandle folk skikkelig. Men jeg håper at debatten kan fortsette på Stortinget og på Svalbard om dette er rett bruk av pengene, sier Skei Grande til Svalbardposten.
Svalbardmeldingen skal behandles i Stortinget 22. november.
Forslaget

Om Lunckefjell
I februar 2014 åpnet Lunckefjellgruva. Gruven har adkomst fra Svea Nord, og SNSGs kullvirksomhet skulle fortsette i Lunckefjell etter Svea Nord. Som følge av de vanskelige markedsutsiktene har imidlertid SNSG avsluttet produksjonen i Lunckefjell. Kullreserven i Lunckefjell er om lag 8 mill. tonn og kullet her har en kvalitet som gjør at det vil kunne selges for metallurgisk anvendelse (PCI-kull)  som oppnår en høyere pris enn kull til strømproduksjon. Lunckefjell betraktes fortsatt som et naturlig prosjekt å videreføre dersom det blir en positiv utvikling i kullprisen.
Om statens eierskap
Staten skal ivareta flere formål gjennom eierskapet i SNSK-konsernet. På den ene side skal eierskapet bidra til å understøtte de overordnede målene i svalbardpolitikken. Selskapets gruvedrift har i mange år bidratt vesentlig til stabil, helårlig norsk aktivitet og bosetting på Svalbard. SNSK har også inngått avtaler med staten om drift og vedlikehold av deler av statens grunneiendommer på Svalbard. På den annen side har statens mål med eierskapet i SNSK vært at selskapet skal drives på forretningsmessig grunnlag og med sikte på å levere konkurransemessig avkastning. Dette har vist seg krevende de siste årene.

 

X