Vårmøtet fortsetter: Fokus på natursteinLasting av skrotstein (larvikitt) i Svartebukt utenfor Larvik. Foto: Halfdan Carstens

Vårmøtet fortsetter: Fokus på naturstein

Norsk Bergforenings Vårmøte går i år over tre (halve) dager og har oppredning, naturstein og bruk av vrakstein som hovedtemaer.

Vårmøtet startet tirsdag 4. mai kl. og fortsetter både onsdag og torsdag fra kl. 12.00 og utover.

Påmelding og programmet for møtet finner du her.

Arrangementet er digitalt og åpent for alle, og derfor uten kostnader.

Programmet for onsdag:

12:00-12:05 Åpning

12:05-12:25 Stein i nytt regjeringskvartal. – Knut Jørgensen, Statsbygg
12:25-12:45 Hva er Naturstein? – Tom Heldal, NGU
12:45-13:05 Bærekraftig Fremtid – Torger Lingelem, Rocks of Norway
13:05-13:15 Oppsummering – konklusjoner

13:15-13:30 Pause

13:30-13:50 Natursten, en global värdebärare för kultur, estetik och hållbarhet – Bjørn Schouenborg, Rise Research Institutes of Sweden
13:50-14:10 Solide belegninger av Altaskifer i utemiljø – Asbjørn Wang, Altaskifer AS og Lisbeth Alnæs, SINTEF

14:10-14:25 Pause

14:25-14:45 Bærekraft – Forventninger til våre leverandører – Henrik Ness Mikkelsen, Statens vegvesen
14:45-15:05 Bærekraft og bunnlinje? – Helene Nesheim, Lundhs AS
15:05-15:10 Oppsummering – avslutning

Njål Hagen i GeoPublishing AS vil følge møtet nøye og etter hvert rapportere fra utvalgte foredrag på geo365.no.

geo365.no er nå bak betalingsmur. Det betyr at det er nødvendig med abonnement for å få tilgang til de fleste artiklene. Medlemmer av Norsk Bergforening har imidlertid alle gratis tilgang. Alle medlemmer er tilskrevet om dette. De som fortsatt ikke har meldt fra til sekretariatet og fått innloggingskode, kan få denne ved å sende e-post og gi tillatelse til å dele din e-postadresse med oss.

 

X