Varsler permitteringer i KirkenesPeter Larsen er styreleder i Sydvaranger. Foto: Halfdan Carstens

Varsler permitteringer i Kirkenes

Som følge av COVID-19-situasjonen er Sydvaranger nødt til å sende ut permitteringsvarsel til de fleste av sine ansatte.

«Sydvaranger er i en vanskelig situasjon, hvor veien videre er både uklar og usikker. For å kunne sikre selskapets fremtid, er det nødvendig å tilpasse seg et så lavt kostnadsnivå som mulig fremover. Samtidig jobber vi med å se hvilke konsekvenser den pågående situasjonen har for studiene, samt det tekniske arbeidet som skal ferdigstilles for å sikre den nødvendige prosjektfinansieringen. Selskapets investorprosess står i fare for å bli forsinket, noe som kan medføre en ytterligere utsettelse av driftsoppstart,» skriver Sydvaranger i en pressemelding.

Varsel om permittering vil sendes ut i løpet av neste uke.

– Tiltakene vi gjennomfører nå har som formål å sikre selskapets fremtid og en gjenoppstart av bærekraftig og langsiktig drift. Vårt håp er at situasjonen vi står i nå er midlertidig og at vi kan ønske våre kollegaer velkommen tilbake i nær framtid, sier styreformann Peter Steiness Larsen.

COMMENTS

WORDPRESS: 1
  • comment-avatar
    Einar Berg 2 måneder ago

    Beregninger viser at ett tonn konsentrat, fra u-jord må betale for 2,4 tonn ut av u-jordsgruva, mens det stakkars tonnet fra dagbruddsproduksjonen må betale for mellom 8 og 9 tonn ut av dagbruddene. Årsaken at det må betales for uttaket av 400 mill. tonn gråberg til en kostnad av 18-20 milliarder, samtidig som man kun utnytter 25 % av malmpotensialet ned til – 400. Det er  betydelige mengder under dette nivået, men det må bores mere for å verifisere disse mengdene. 

  • X