Varsler permitteringer i KirkenesPeter Larsen er styreleder i Sydvaranger. Foto: Halfdan Carstens

Varsler permitteringer i Kirkenes

Som følge av COVID-19-situasjonen er Sydvaranger nødt til å sende ut permitteringsvarsel til de fleste av sine ansatte.

«Sydvaranger er i en vanskelig situasjon, hvor veien videre er både uklar og usikker. For å kunne sikre selskapets fremtid, er det nødvendig å tilpasse seg et så lavt kostnadsnivå som mulig fremover. Samtidig jobber vi med å se hvilke konsekvenser den pågående situasjonen har for studiene, samt det tekniske arbeidet som skal ferdigstilles for å sikre den nødvendige prosjektfinansieringen. Selskapets investorprosess står i fare for å bli forsinket, noe som kan medføre en ytterligere utsettelse av driftsoppstart,» skriver Sydvaranger i en pressemelding.

Varsel om permittering vil sendes ut i løpet av neste uke.

– Tiltakene vi gjennomfører nå har som formål å sikre selskapets fremtid og en gjenoppstart av bærekraftig og langsiktig drift. Vårt håp er at situasjonen vi står i nå er midlertidig og at vi kan ønske våre kollegaer velkommen tilbake i nær framtid, sier styreformann Peter Steiness Larsen.

X