Mulige milliardverdier

Fensfeltet er lite, men innholdsrikt, og har store forekomster av metaller som er etterspurt over hele Europa.

X