-Vi må godta gruverEllen Sigmond har tråkket i de norske fjellene gjennom flere generasjoner. Hennes utrettelige innsats for å kartlegge landet ble i januar honorert med den prestisjetunge Brøggerprisen. Foto: Halfdan Carstens

-Vi må godta gruver

Samfunnet vårt trenger geologiske ressurser, og det krever at vi åpner nye gruver, mener NGU-geolog Ellen Sigmond. Nedbygging av matjord er hun derimot svært kritisk til.

Ellen Sigmond er ikke i tvil. Samfunnet vårt trenger tilgang på geologiske ressurser, og det krever at vi åpner nye gruver.
Sigmond er tidligere geolog ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). I januar ble hun tildelt Brøggerprisen for sitt yrkeslange arbeid med kartlegging av landet vårt.
– Gruveprosjekter møter som regel mye miljømotstand. Men vi kan ikke klare oss uten mineraler, metaller og naturstein i vår hverdag med veier, hus, mobiltelefoner og annen elektronikk.
– Naturen skades for en kortere tid, men forutsatt at massene som dumpes ikke er giftige, er miljøpåvirkningen midlertidig. Etter noen tiår med arbeidsplasser og velstand, kan området ryddes og bli nesten like bra som før.
NGU-veteranen er derimot svært kritisk til nedbygging av matjord.
– Ødeleggelse av matjord er noe helt annet. Den kan aldri erstattes. Når vi ser hvor tynt jordsmonn som er skapt i landet vårt de siste 10 000 årene, så må vi forstå at den lille matjorda vi har er hellig, fremholder hun.
Les mer på geoforskning.no

X