Vi trenger en ny steinalderDet grønne skiftet forutsetter en veldig stor vekst i bruk av mange mineraler, sier Kristin Skogen Lund i NHO. Fotograf: Tuva Gaarder Nordlie/NGU

Vi trenger en ny steinalder

Vi må utvinne mer mineraler for å nå klimamålene, mener Kristin Skogen Lund i NHO.

– Overgangen til en grønnere og mer klimavennlig verden tar oss bokstavelig talt inn i en ny steinalder, sier NHO-sjef Kristin Skogen Lund.
– Norge sitter på store mineralressurser og vi bør utvinne så mye som mulig av de lønnsomme mineralforekomstene. Dette er viktig for å nå klimamålene, og det er viktig for å skaffe inntekter til Norge i årene fremover, forklarer Skogen Lund.
Det grønne skiftet forutsetter en veldig stor vekst i bruk av mange mineraler. Solceller, vindmøller, elbiler, smarttelefoner, batterier og strømledninger – alt krever mineraler.

  • En moderne solcelle inneholder mineraler fra 16 forskjellige gruver.
  • For å bygge en vindmølle kreves store mengder aluminium, kobolt, kobber, jern og spesialmetaller.
  • En elbil inneholder tre ganger så mye kobber som en vanlig bensinbil. Og overgang fra kullkraft til solkraft øker bruken av kobber fra 2 til 5 kilo per kilowatt.

I Norge har vi  forekomster av grønne mineraler som:

  • Titan, kobber, jern, grafitt, olivin, fosfat og høy-ren kvarts.
  • Vi har også forekomster av sjeldne jordartsmetaller (REE) som det er mangel på i verdensmarkedet. Den største heter Fensfeltet og ligger ved Ulefoss i Telemark og er en av Europas største.

Mineralene som trengs til det grønne skiftet er i dag ujevnt fordelt, og kontrollert av nasjonale og private monopoler. Storparten av verdens mineralutvinning foregår i Afrika og Asia under helt andre forhold enn vi er vant til i her i landet.
Norge er dermed bedre rustet enn mange andre land til å utvinne mineraler, og vi kan gjøre det mer effektivt og renere enn andre.
Vi har også solid kompetanse, blant annet fra petroleumsindustrien. I tillegg kan vi kan benytte oss av fornybare energikilder i utvinningen.
– Norsk mineralnæring er fremst i verden både når det gjelder miljømessig fotavtrykk og helse-, miljø og sikkerhet. Vi benytter fornybar energi i produksjonen, til forskjell fra de fleste land i verden, sier Skogen Lund.
Europa produserer i dag kun 2-3 prosent av verdens mineraler, men bruker 20 prosent av dem. Her ligger det muligheter for Norge, som har betydelige mineralressurser som kan bidra til Europas ressurstilgang.
Kilde: nho.no

X