Viktig milepæl nådd

Viktig milepæl nådd

Den detaljerte reguleringsplanen for produksjonsanlegget, gruveanlegget og serviceområdene på Engebøfjellet er godkjent av Naustdal kommune.

«Today, the Naustdal municipality approved the detailed regulation plan which includes buildings and infrastructure at the processing plant and service areas, as well as for the mining area, access and haul roads etc,» skriver Nordic Mining i en børsmelding datert 22.8.

«The approval of the detailed regulation plan is an important milestone for the development of the Engebø project and leaves the regulation plan for water supply as the only outstanding approval required to commence construction. A final resolution on water supply is expected in the near future.»

– The approval underpins Nordic Mining’s solutions developed over time for a long-term industrial development in Sunnfjord, sier adm. direktør i Nordic Mining i en kommentar.

I februar i år søkte selskapetom driftskonsesjon («operating license»). Høringsfristen er i midten av september, og selskapet forventer at søknaden skal være ferdig behandlet innen februar neste år. Samtidig har Nordic Mining gjort ytterligere studier som antyder at malmressursen er større og dagbruddsdriften kan vare i fem ekstra år i forhold til hva som ble indikert i prefeasibility-studien.

 

X