Vil kommunisere miljøinnsats Generalsekretær Anita Hall. Foto: Norsk Bergindustri

Vil kommunisere miljøinnsats

Den norske mineralnæringen tar grep for å måle sin miljøinnsats. Svært gledelig, uttaler generalsekretær i Norsk Bergindustri, Anita Hall.

Towards Sustainable Mining (TSM) – på vei mot en mer bærekraftig mineralnæring

Vår bransje har over lengre tid sett behovet for gode verktøy og metoder for å måle miljøinnsatsen, slik at vi på en troverdig måte kan kommunisere hvor innsatsen er på topp og på hvilke områder bransjen bør strekke seg lenger.

Norsk Bergindustris storebror i Canada, Mining Association of Canada (MAC) har utarbeidet nettopp et slikt verktøy for bergindustrien, Towards Sustainable Mining (TSM).

Dette er et verktøy og rapporteringsprogram med mål om å sikre god dialog med lokalsamfunnene, innføre gode og relevante miljøstandarder og forplikte selskapene på helse, miljø og sikkerhet (HMS).

Norsk Bergindustri har nå avholdt et kickoff-møte hvor det ble nedsatt en ekspertgruppe med representanter fra bransjen. Senere vil en referansegruppe etableres, med deltakelse fra blant andre urbefolkning, finansiering, fagforening, miljøorganisasjoner og næringsliv.

Når Norsk Bergindustri jobber for en mer bærekraftig mineralnæring, tar vi utgangspunkt i næringens største utfordringer i dag, for eksempel ressursutnyttelse/bruk av overskuddsmasser, utslipp av støv/støy/kjemikalier, godt naboskap og HMS.

For de land som har tatt i bruk dette verktøyet viser det seg at det er et godt utgangspunkt for god dialog med ulike lokalmiljøer, grupper som er skeptisk til bergindustrien og sentrale myndigheter ellers.

Norsk Bergindustri ser frem til å få et godt verktøy i verktøykassen for et langsiktig og planmessig bærekraftarbeid i bransjen. Vi gleder oss til å kunne visualisere og kommunisere miljøinnsatsen på en enkel og troverdig måte for omverden.

Norsk Bergindustri er en bransjeforening for bedrifter som leter etter, utvinner, forvalter eller foredler mineralske ressurser i Norge, eller som på annet vis har særlig tilknytning til bergindustrien.

Pressemelding

X