Vil koste 13 millioner kroner

Vil koste 13 millioner kroner

Å stenge ned Sydvaranger Gruve vil koste 13 millioner kroner, kommer det frem av bostyrets innberetning.

På konto står det ikke mer enn 6,5 millioner kroner til dette formålet. Det er betydelig mindre enn hva som trengs for å gjennomføre de sikringstiltakene som må til. Bostyrer Leif Petter Madsen sier han ikke er bekymret for at det er for lite penger. De regner ikke med at det vil bli nødvendig med en fullstendig nedstengning av gruva.

Direktoratet for mineralforvaltning var 14. og 15. desember på befaring ved gruva blant annet for å kartlegge hvilke tiltak som bør gjennomføres dersom det blir aktuelt med en lengre driftshvile.
Rapporten fra befaringen er ikke ferdig enda, men det er kommet frem at det trengs ca 13 millioner kroner ved en eventuell full avvikling av gruva.
Les saken på highnorthnews.com
Fra geo365.no
Det har kommet bud på Sydvaranger Gruve
Dette er svært alvorlig
En røvet forekomst

X