Vil lage miljøvennlig stein

I steden for å deponere farlig materiale til evig tid, vil Knut Henriksen lage miljøvennlig stein av miljøfarlig aske.

Fra brenningen av søppel, dannes det en farlig flyveaske som deponeres på Langøya i Osljofjorden. Om en seks års tid er anlegget på Langøya fullt, og nå letes det høyt og lavt etter et nytt deponi.
Knut Henriksen mener han har løsningen. Tanken er å bruke det til blant annet vegbygging.
– Vi har kommet så langt at vi har laget en stein, som kan legges som dekkmasse på gamle deponier. Den kan også brukes til vei- og husbygging, sier Henriksen som er doktor ingeniør og driver sitt eget firma Scanwatt AS, til nrk.no.
Søppelbrenning her i landet gir årlig rundt 50.000 tonn flyveaske, eller filterstøv som må stanses for ikke å slippe ut i lufta. I tillegg importerer vi farlig avfall fra Skandinavia fordi lagringskostnadene i Norge er lave sammenlignet med andre land.
Les også
«Ingen plan B»
«Miljødirektoratet anmeldt i deponisak»
«Vil sprenge fjellhaller»
Les hele saken på nrk.no

X