Vil ta ut en million tonn kull

Vil ta ut en million tonn kull

Store Norske går inn for å ta ut en million tonn kull fra gruven i Svea, skriver Svalbardposten.

– Dersom vi ser at en begrenset kullldrift er gjennomførbart, med tilstrekkelig økonomisk potensiale og lav risiko, vil vi legge det fram for styret i et møte i juni, sier administrerende direktør, Jan Morten Ertsaas til Svalbardposten.

X