Vil utvinne rhyolitt

Bergarten rhyolitt er funnet på Hovin. Nå vil Ramlo sandtak utvinne den.

Tore Ramlo i Ramlo sandtak studerte kartleggingen til NGU i Midt-Norge, og oppdaget at Rhyolitt er oppdaget på Hovin. Nå vil han utvinne forekomsten.
Grunneierne har gitt tillatelse og nå er Ramlo Sandtak i gang med å søke om godkjenning av et stort steinbrudd.
Rhyolitt egner seg godt til vegbygging og asfalt.
– Det er mulig å drive i steinbruddet i mange år, og vi planlegger å ta ut 200.000 tonn i året, sier Ramlo til Trønderbladet.
Ramlo opplyser at store steiner skal tas ut fra steinbruddet, og kjøres til Hofstad næringspark der Ramlo sandtak har ett av Norges største knuse- og sorteringsanlegg. Ramlo har i bakhodet at Gauldalen står foran store veibygginger om noen år, og at rhyolitten dermed kan bli ettertraktet. Ifølge et grovt overslag Ramlo gjorde på møtet, vil det bli over 6000 lastebillass i året.

Rhyolitt, ryolitt (eller liparitt) er ein ekstrusiv magmatisk bergart med felsisk samansetnad. Ryolitt har gjerne lys farge, ofte blåleg grå med lyse striper, og han vert derfor ofte kalla årekvarts. Han vanlegvis samansatt av mineral som kvarts, feltspat og plagioklas.

Les hele saken på Trønderbladets nettsider.

X