Category: Anlegg

1 2 3 19 10 / 184 POSTS
Nytt jordskjelvkart gir store besparelser

Nytt jordskjelvkart gir store besparelser

NORSAR har lansert et nytt, digitalt jordskjelvsoneringskart. Den nye soneringen nedjusterer skadepotensialet mange steder i landet, noe som kan resul [...]
Vil tette kunnskapsgap

Vil tette kunnskapsgap

Forskere ved NTNU skal undersøke hvordan brudd oppstår i fjell ved bruk av forankringsstag. Forskningen har bred relevans og støttes av Statens vegves [...]
Skal gjenvinne 50 millioner tonn

Skal gjenvinne 50 millioner tonn

Selskapet Avtjerna Masseforvaltning er etablert for å ta hånd om opptil 50 millioner tonn overskuddsmasser fra nye anleggsprosjekter rundt Bærum de ko [...]
«Geologi i kystsonen»

«Geologi i kystsonen»

"Århundrets byggverk" for det 20. århundret domineres fullstendig av urgammel gneis. [...]
Rogfast på vent

Rogfast på vent

Usikkerheten og risikoen ved hele prosjektet er større enn tidligere antatt. Derfor skal Statens vegvesen foreta en omfattende gjennomgang. [...]
Frykter kineserne

Frykter kineserne

Den norske anleggsbransjen kan ende opp med brukket rygg fordi myndighetene er overivrige med å ta inn kinesiske firmaer på store kontrakter. [...]
Har nådd en milepæl

Har nådd en milepæl

Norge er perforert med borehull til vann og varme. Nylig ble brønn nummer 100.000 publisert i den lovpålagte nasjonale grunnvannsdatabasen GRANADA. [...]
Oppkjøp i anleggsbransjen

Oppkjøp i anleggsbransjen

Bygg- og anleggsselskapet Peab kjøper YITs asfalt-, pukk- og grusvirksomhet i Norden. [...]
Skipstunnelen blir billigere

Skipstunnelen blir billigere

I en ny rapport sannsynliggjør Kystverket at Stad skipstunnel kan bygges innenfor de rammene som det ble avsatt midler til i NTP. [...]
Solkraft til Oljedirektoratet

Solkraft til Oljedirektoratet

Eiendomsselskapet Entra skal dekke tak og fasade ved lokalene til Oljedirektoratet, Petroleumstilsynet og Geobank med 1 334 solcellepaneler. [...]
1 2 3 19 10 / 184 POSTS
X