Category: Anlegg

1 2 3 4 21 20 / 202 POSTS
Ser muligheter i overskuddsmasser

Ser muligheter i overskuddsmasser

Store mengder overskuddsstein dumpes i dag i deponier, samtidig som det er en tiltagende knapphet på steinressurser. [...]
Her sprenges 25 000 kubikkmeter fjell

Her sprenges 25 000 kubikkmeter fjell

25 000 kubikkmeter fjell ble øyeblikkelig til sprengstein da en salve ble satt av ved Valdres pukkverk. [...]
Danner ny infrastrukturenhet

Danner ny infrastrukturenhet

Veidekke slår sammen sine virksomheter innen anlegg og industri til Veidekke Infrastruktur. Virkeområdene blir blant annet asfalt, pukk og grus, vei, [...]
Vestlendingene tar til vettet

Vestlendingene tar til vettet

Nå vil Vestland fylke prioritere sikkerhet framfor forkortet reisetid. Det må det da være mening i. [...]
«NGU på ville veier»

«NGU på ville veier»

Digital Geologi AS er ikke mye imponert over NGUs kunnskaper innen sedimentologi og mener fagfolkene deres har misforstått og driver med overforenklin [...]
Sprenger fjell på skolen

Sprenger fjell på skolen

Solør videregående skole tilbyr anleggsteknikkelevene praktisk undervisning med eget pukkverk på eiendommen. [...]
Bekymret over mange skredulykker

Bekymret over mange skredulykker

Årsdøgntrafikk er en styrende parameter for rassikring av norske veier. Skal det en storulykke til før myndighetene tvinges til å tenke annerledes? [...]
Sikrer drikkevannkontrakt

Sikrer drikkevannkontrakt

Norges største vann- og avløpsprosjekt har delt ut sin første store kontrakt til Skanska som omfatter fjellhaller og tre tunneler. [...]
Nytt jordskjelvkart gir store besparelser

Nytt jordskjelvkart gir store besparelser

NORSAR har lansert et nytt, digitalt jordskjelvsoneringskart. Den nye soneringen nedjusterer skadepotensialet mange steder i landet, noe som kan resul [...]
Vil tette kunnskapsgap

Vil tette kunnskapsgap

Forskere ved NTNU skal undersøke hvordan brudd oppstår i fjell ved bruk av forankringsstag. Forskningen har bred relevans og støttes av Statens vegves [...]
1 2 3 4 21 20 / 202 POSTS
X