Category: Anlegg

1 20 21 22219 / 219 POSTS
Krever bærekraftige byggeråstoffer

Krever bærekraftige byggeråstoffer

Forbruket av byggeråstoffer må bli bærekraftig. Men det krever en innsats på flere fronter, og sterkere krav fra myndighetenes side for hvordan miljøe [...]
Med to tomme hender

Med to tomme hender

Med sunn fornuft og logisk tenkning har tre generasjoner Nilsen bygd en entreprenørbedrift som har markert seg sterkt både i anleggsbransjen og gruvei [...]
Første jernbanetunnel med TBM

Første jernbanetunnel med TBM

Follobanen mellom Oslo og Ski får landets lengste jernbanetunnel, og den blir den første som bygges med tunnelboremaskin. Frem til ferdigstillelse i 2 [...]
En geologisk utfordring

En geologisk utfordring

Vanskelighetene stod i kø da Bergensbanens trase ble bygget over Hardangervidda. I ettertid fremstår ingeniørarbeidet som en bragd. [...]
Geologer i felt

Geologer i felt

Bergensbanen var et storslagent, krevende og dristig prosjekt, et samferdselsprosjekt som virkelig ruvet, der slusker og ingeniører hadde en stri tørn [...]

Tunneloppdrag – halve verden rundt

Med utgangspunkt i en håndfull lastebiler og anleggsmaskiner har Leonhard Nilsen og Sønner AS bygd opp et konsern i nord som er størst i landet på tun [...]
Bryggen i Bergen synker

Bryggen i Bergen synker

Grunnen under Bryggen i Bergen synker, og flere bygninger har fått store setningsskader. [...]

Dokumentasjon må tas på alvor

Statens vegvesen ser behovet for sterkere dokumentasjon når tunneler bygges. På den måten kan "sannheten" om tunnelenes innvoller finnes frem når det [...]
Fra to til fire spor

Fra to til fire spor

I tett befolkede Bærum kommune må Jernbaneverket gjøre det kunststykket å drive tunnel uten å forstyrre eller skade omgivelsene mens arbeidet pågår. D [...]
1 20 21 22219 / 219 POSTS
X