Category: Anlegg

1 2 3 4 5 22 30 / 219 POSTS
Kan gå tom for pukk og grus

Kan gå tom for pukk og grus

Hver innbygger i Norge konsumerer 13 tonn pukk og grus. Det er allerede i ferd med å bli knapphet på disse ressursene, hevder Fortum i en kronikk. [...]
Store Norske blir byggeleder

Store Norske blir byggeleder

Store Norske skal sikre Longyearbyen for fremtidige skred fra Sukkertoppen. [...]
Ønsker dialog og samhandling

Ønsker dialog og samhandling

Digital Geologi AS utdyper i dette innlegget hvordan mange typer data benyttes for å komme frem til en geologisk modell basert på metoder utviklet til [...]
Tykke leirlag hindrer gjennomtrengning med georadar

Tykke leirlag hindrer gjennomtrengning med georadar

Digital Geologi sitt svar på NGUs artikkel om dybderekkevidde for georadar (GPR) i leirmasser tyder på at det fortsatt er noen misforståelser i denne [...]
Rehabilitering av tunneler

Rehabilitering av tunneler

Stadig flere tunneler i Norge har kommet i en fase der de krever forholdsvis store vedlikeholds- og rehabiliteringsarbeider. NFF bidrar til tettere sa [...]
Anbefaler metodeendring

Anbefaler metodeendring

Tetting av tunneler kan gjøres både rimeligere og mer miljøvennlig, konkluderer SINTEF i en ny rapport. [...]
Felles Høstmøte!

Felles Høstmøte!

Norsk Bergforening og Norsk Bergindustri har kommet til enighet om et felles Høstmøte i år. [...]
Ser muligheter i overskuddsmasser

Ser muligheter i overskuddsmasser

Store mengder overskuddsstein dumpes i dag i deponier, samtidig som det er en tiltagende knapphet på steinressurser. [...]
Her sprenges 25 000 kubikkmeter fjell

Her sprenges 25 000 kubikkmeter fjell

25 000 kubikkmeter fjell ble øyeblikkelig til sprengstein da en salve ble satt av ved Valdres pukkverk. [...]
Danner ny infrastrukturenhet

Danner ny infrastrukturenhet

Veidekke slår sammen sine virksomheter innen anlegg og industri til Veidekke Infrastruktur. Virkeområdene blir blant annet asfalt, pukk og grus, vei, [...]
1 2 3 4 5 22 30 / 219 POSTS
X