Category: Digitalisering

1 2 3 10 / 21 POSTS
En kostnadseffektiv dugnad

En kostnadseffektiv dugnad

Expronews.com: 600 000 borkaks-prøver fra norsk sokkel skal digitaliseres for å gi ny innsikt i sokkelgeologien. [...]
Tar grep om digitalisering

Tar grep om digitalisering

Det nye SFI-senteret DigiWells skal ta i bruk digitalisering og automatisering for å forbedre plassering, design og kostnadsbildet knyttet til boring [...]
Store muligheter i modent basseng

Store muligheter i modent basseng

Et pågående internasjonalt prosjekt undersøker hvorvidt digitalisering og analyse av eksisterende data kan hjelpe leteselskaper å finne oversette fore [...]
Nytt jordskjelvkart gir store besparelser

Nytt jordskjelvkart gir store besparelser

NORSAR har lansert et nytt, digitalt jordskjelvsoneringskart. Den nye soneringen nedjusterer skadepotensialet mange steder i landet, noe som kan resul [...]
En storstilt dugnad

En storstilt dugnad

I løpet av drøye to år skal 600 000 borkaks-prøver fra norsk sokkel digitaliseres. I beste fall kan oljeselskapene håpe at prosjektet gir økt funnrate [...]
Skal samarbeide om digitalisering

Skal samarbeide om digitalisering

Equinor og Shell har signert intensjonsavtale om å utvikle digitale løsninger og metoder gjennom utveksling av ekspertise. [...]
Storskala samarbeid

Storskala samarbeid

Et stort antall oljeselskaper jobber sammen med service- og IT-selskaper for å utvikle en standardisert plattform for behandling av undergrunnsdata. [...]
–  AI vil erstatte faglært arbeidskraft

– AI vil erstatte faglært arbeidskraft

Spesialiserte og godt betalte jobber står i fare for å bli erstattet av maskiner, hevder PhD-stipendiat. [...]
Omfavner åpen kildekode

Omfavner åpen kildekode

Equinor ser fordelene ved samarbeid og datadeling. Siden 2015 har selskapets retningslinje vært åpen kildekode for all egenutviklet programvare. [...]
70 % reduksjon gjennom digitalisering

70 % reduksjon gjennom digitalisering

Neptune Energy har et mål om å redusere tiden fra idé til funn med opptil 70 prosent gjennom en ny strategi for digitalisering. [...]
1 2 3 10 / 21 POSTS
X