Category: Digitalisering

1 2 3 10 / 27 POSTS
Utdanner fremtidens digitale geologer

Utdanner fremtidens digitale geologer

Norske universiteter har et ansvar for å sikre at fremtidens geovitere er rustet for den digitale transformasjonen. NTNU er kanskje universitetet som [...]
QR-koder for geologi

QR-koder for geologi

QEMSCAN lar geologer utføre et stort antall mineralogiske analyser av borkaks med høy presisjon. Teknologien kan gi mer informasjon om avsetningsmiljø [...]
Verdifulle og godt skjulte

Verdifulle og godt skjulte

DIGEX 2021: Få med deg foredraget om hvordan du kan finne og kartlegge de verdifulle injektittene på norsk sokkel. [...]
Maskinene overtar – det er ingen vei utenom

Maskinene overtar – det er ingen vei utenom

En konkurranse innen maskinlæring resulterte i nye algoritmer som kan forutsi litologien i brønner like bra som, og i noen tilfeller, bedre enn mennes [...]
Teaching old data new tricks

Teaching old data new tricks

Old, publicly available seismic data from the NCS is given new life via the use of artificial intelligence and machine learning. A research project ha [...]
Are you a subsurface citizen data scientist?

Are you a subsurface citizen data scientist?

At the upcoming #DIGEX2021 conference, Aker BP will show how hackatons help get geoscientists interact with subsurface data more. [...]
En kostnadseffektiv dugnad

En kostnadseffektiv dugnad

Expronews.com: 600 000 borkaks-prøver fra norsk sokkel skal digitaliseres for å gi ny innsikt i sokkelgeologien. [...]
Tar grep om digitalisering

Tar grep om digitalisering

Det nye SFI-senteret DigiWells skal ta i bruk digitalisering og automatisering for å forbedre plassering, design og kostnadsbildet knyttet til boring [...]
Store muligheter i modent basseng

Store muligheter i modent basseng

Et pågående internasjonalt prosjekt undersøker hvorvidt digitalisering og analyse av eksisterende data kan hjelpe leteselskaper å finne oversette fore [...]
Nytt jordskjelvkart gir store besparelser

Nytt jordskjelvkart gir store besparelser

NORSAR har lansert et nytt, digitalt jordskjelvsoneringskart. Den nye soneringen nedjusterer skadepotensialet mange steder i landet, noe som kan resul [...]
1 2 3 10 / 27 POSTS
X