Category: Energi

Polen stenger alle kullgruver innen 2049

Polen stenger alle kullgruver innen 2049

Regjeringen i et av Europas største kullproduserende land har inngått en avtale med landets kullgruveindustri om å avvikle kullproduksjonen.  [...]
Med grunnen som energikilde (og -lager)

Med grunnen som energikilde (og -lager)

Husholdninger, offentlige bygg og samfunnet kan oppnå store besparelser ved å utnytte den lille temperaturforskjellen som eksisterer mellom jordoverfl [...]
40 prosent økning i solkraft

40 prosent økning i solkraft

Den totale solkraftkapasiteten knyttet til det norske strømnettet i Norge økte med nesten 40 prosent i løpet av fjoråret. Dette er en nedgang fra r [...]
Kraftig fall i CO2-utslipp

Kraftig fall i CO2-utslipp

Da etterspørselen etter energi falt med 4,0 prosent i fjor, falt samtidig utslippene av CO2 med 5,8 prosent. I rene tall er dette to milliarder ton [...]
Ingen plan for alternativ energiløsning

Ingen plan for alternativ energiløsning

Kollapsen av Gruve 7 på Svalbard viser hvor sårbart energisystemet er for klimaendringer og viktigheten av å få på plass en permanent løsning for ener [...]
Amerikansk samarbeid om energi og mineraler

Amerikansk samarbeid om energi og mineraler

USA og Norge har inngått en samarbeidsavtale om kunnskaps- og datadeling innenfor olje og gass, vindkraft og havbunnsmineraler. [...]
Verdens vindkapasitet øker

Verdens vindkapasitet øker

Verdens totale kapasitet for offshore vindkraft utgjør mindre enn 20 prosent av Norges vannkraftkapasitet. [...]
Kull er den store taperen

Kull er den store taperen

I en artikkel i onlinemagasinet YaleEnvironment360 blir det vist til data som tydelig viser at den globale bruken av kull går ned. [...]
Alt for dyrt!

Alt for dyrt!

Havvind er alt for dyrt for at Statkraft ønsker å satse på denne energiformen på norsk sokkel. Derfor bør havvind utvikles i andre markeder. [...]
9 / 9 POSTS
X