Category: Energi

Ingen plan for alternativ energiløsning

Ingen plan for alternativ energiløsning

Kollapsen av Gruve 7 på Svalbard viser hvor sårbart energisystemet er for klimaendringer og viktigheten av å få på plass en permanent løsning for ener [...]
Amerikansk samarbeid om energi og mineraler

Amerikansk samarbeid om energi og mineraler

USA og Norge har inngått en samarbeidsavtale om kunnskaps- og datadeling innenfor olje og gass, vindkraft og havbunnsmineraler. [...]
Verdens vindkapasitet øker

Verdens vindkapasitet øker

Verdens totale kapasitet for offshore vindkraft utgjør mindre enn 20 prosent av Norges vannkraftkapasitet. [...]
Kull er den store taperen

Kull er den store taperen

I en artikkel i onlinemagasinet YaleEnvironment360 blir det vist til data som tydelig viser at den globale bruken av kull går ned. [...]
Alt for dyrt!

Alt for dyrt!

Havvind er alt for dyrt for at Statkraft ønsker å satse på denne energiformen på norsk sokkel. Derfor bør havvind utvikles i andre markeder. [...]
5 / 5 POSTS
X