Category: Exploration

1 2 10 / 18 POSTS
Investerer i produksjonssentre

Investerer i produksjonssentre

Polske LOTOS ønsker å skape verdi på norsk kontinentalsokkel gjennom å reinvestere store deler av kontantstrømmen i nærfeltsleting. [...]
Jakter billige fat

Jakter billige fat

Den nye store operatøren på norsk sokkel Vår Energi har et mål om 10 -15 letebrønner per år med letekostnader på 1$ per fat. [...]
Vil EM bestå testen?

Vil EM bestå testen?

EM-data tyder på en tørr brønn for den kommende boringen av Grind-prospektet i Norskehavet. [...]
Solid flertall for fortsatt oljevirksomhet

Solid flertall for fortsatt oljevirksomhet

Et flertall av Norges befolkning ønsker at regjeringen skal åpne for olje- og gassvirksomhet i nye områder. [...]
Best siden 2011

Best siden 2011

For 2019 (up to and including November), 16 discoveries have been made on the NCS, of which at least 11 are likely to be commercial discoveries, which [...]
Milliardverdier på havbunnen

Milliardverdier på havbunnen

En ny bok om mineraler i dyphavet antyder store verdier til fellesskapet. [...]
Oljemuseet med korrekte verdier

Oljemuseet med korrekte verdier

I et display på Norsk Oljemuseum i Stavanger ser vi at oljeformuen gjengis korrekt. Det har de ikke klart på Teknisk museum i Oslo. [...]
Maskindrevet leting

Maskindrevet leting

Kunstig intelligens kan hjelpe letegeologene å gjøre en bedre jobb. Det er imidlertid noen utfordringer som gjenstår. [...]
Fra volum til verdi

Fra volum til verdi

En endring i letestrategien til ConocoPhillips vil komme norsk sokkel til gode. Nå er selskapet på jakt etter mindre, men mer verdifulle funn. [...]
Samer saksøker staten

Samer saksøker staten

– En gruve midt i vår kalvingsområde er ikke annet enn en krise for oss. [...]
1 2 10 / 18 POSTS
X