Category: Exploration

1 2 3 20 / 30 POSTS
Geofagundervisning i mørket

Geofagundervisning i mørket

Lærer norske geofagstudenter det de trenger å lære, eller det professorene interesserer seg for og forsker på, spør Knut Bjørlykke. [...]
Ny letestrategi

Ny letestrategi

MOL Norge skal bore flere egenopererte brønner på norsk sokkel. Målet er å øke reservene, som har krympet de siste årene. [...]
Investerer i produksjonssentre

Investerer i produksjonssentre

Polske LOTOS ønsker å skape verdi på norsk kontinentalsokkel gjennom å reinvestere store deler av kontantstrømmen i nærfeltsleting. [...]
Jakter billige fat

Jakter billige fat

Den nye store operatøren på norsk sokkel Vår Energi har et mål om 10 -15 letebrønner per år med letekostnader på 1$ per fat. [...]
Vil EM bestå testen?

Vil EM bestå testen?

EM-data tyder på en tørr brønn for den kommende boringen av Grind-prospektet i Norskehavet. [...]
Solid flertall for fortsatt oljevirksomhet

Solid flertall for fortsatt oljevirksomhet

Et flertall av Norges befolkning ønsker at regjeringen skal åpne for olje- og gassvirksomhet i nye områder. [...]
Best siden 2011

Best siden 2011

For 2019 (up to and including November), 16 discoveries have been made on the NCS, of which at least 11 are likely to be commercial discoveries, which [...]
Milliardverdier på havbunnen

Milliardverdier på havbunnen

En ny bok om mineraler i dyphavet antyder store verdier til fellesskapet. [...]
Oljemuseet med korrekte verdier

Oljemuseet med korrekte verdier

I et display på Norsk Oljemuseum i Stavanger ser vi at oljeformuen gjengis korrekt. Det har de ikke klart på Teknisk museum i Oslo. [...]
Maskindrevet leting

Maskindrevet leting

Kunstig intelligens kan hjelpe letegeologene å gjøre en bedre jobb. Det er imidlertid noen utfordringer som gjenstår. [...]
1 2 3 20 / 30 POSTS
X