Category: Geofarer

1 2 3 31 10 / 304 POSTS
Ligger utsatt til

Ligger utsatt til

Mange lokalsamfunn i Norge er utsatt for flom og skred. Grundig kartlegging gir oss verdifull kunnskap, skriver NVE-direktør Kjetil Lund. [...]
Bekrefter norsk kjempeskjelv

Bekrefter norsk kjempeskjelv

I 1819 rammet Lurøy-skjelvet Helgelandskysten. Ny forskning bekrefter at skjelvet er det sterkeste kjente skjelvet i Fennoskandia med en beregnet styr [...]
Skal overvåke Oslo i sanntid

Skal overvåke Oslo i sanntid

NORSAR skal utvikle løsninger for et intelligent, autonomt system som kan overvåke og vurdere seismiske rystelser i Oslo og andre urbane strøk i sannt [...]
En viktig påminnelse

En viktig påminnelse

Kvikkleireskredet i Alta er en påminnelse om at store arealer i Norge består av potensielt ustabile landmasser som må kartlegges, mener NTNU-professor [...]
Jordskred ved Alta

Jordskred ved Alta

Flere hus gikk på sjøen da et leirskred ble utløst i Talvik i Alta kommune. [...]
Derfor ristet Kiruna

Derfor ristet Kiruna

Høye bergspenninger i liggveggen 1 100 meter under bakken var årsaken til skjelvet som rystet Kiruna 18. mai. [...]
Sterkeste menneskeskapte skjelv i Skandinavia

Sterkeste menneskeskapte skjelv i Skandinavia

Skjelvet hadde en magnitude på 4,9 og er forårsaket av aktiviteter ved LKABs gruvevirksomhet i Kiruna. [...]
Ruster opp mot flom og skred

Ruster opp mot flom og skred

Store mengder snø og en kald vår kan gi stor flom de kommende ukene. Regjeringen styrker forebyggingsarbeidet med 100 millioner kroner. [...]
Lagt i aske

Lagt i aske

Satellittbilder viser at vulkanen Taal på Filippinene har dekket store områder i et tykt askelag. [...]
Bekymret over mange skredulykker

Bekymret over mange skredulykker

Årsdøgntrafikk er en styrende parameter for rassikring av norske veier. Skal det en storulykke til før myndighetene tvinges til å tenke annerledes? [...]
1 2 3 31 10 / 304 POSTS
X