Category: Geofarer

1 2 3 33 10 / 330 POSTS
Mange byggeplaner på kvikkleire

Mange byggeplaner på kvikkleire

NRK har foretatt et prisverdig arbeid ved å gjennomgå byggeplaner i skredfarlige områder. Tidligere har vi omtalt et boligområde Moerjordet i Ås so [...]
Mener bekkeerosjon kan være skredårsak

Mener bekkeerosjon kan være skredårsak

NTNU-professor mener bekker som har gravd som har gravd i området kan ha forårsaket kvikkleireskredet i Gjerdrum kommune. [...]
Kvikkleireskred skjer neppe på Vestlandet

Kvikkleireskred skjer neppe på Vestlandet

Østlandet og Trøndelag er beryktet. Vestlandet har sluppet fri, og det er det gode grunner til. [...]
Viser skredets påvirkning på landskapet

Viser skredets påvirkning på landskapet

Kartverket har publisert et kart som viser hvordan massene har flyttet seg som følge av kvikkleireskredet i Gjerdrum. [...]
Skylder på fjerning av røtter fra trær, planter og busker

Skylder på fjerning av røtter fra trær, planter og busker

Geolog Johan Petter Nystuen har en klar tanke om hvorfor det gikk et kvikkleireskred i Gjerdrum før nyttår. [...]
Skeptiske til ny vei

Skeptiske til ny vei

Etter skredet i Gjerdrum har planene for utbygging av ny fylkesvei over Rissa, episenteret til Norges største kvikkleireskred i nyere tid, blitt satt [...]
– For tidlig å spekulere i årsak

– For tidlig å spekulere i årsak

Geoteknikere jobber 24/7 med å skaffe til veie nye data og oppdatert kunnskap om de geologiske og geotekniske forholdene i Gjerdrum. Dette arbeidet må [...]
Advarer mot boligbygging

Advarer mot boligbygging

Et planlagt boligområde på Moerjordet i Ås ligger slik til at det er stor fare for fremtidige leirskred. [...]
Vannlekkasjer kan være årsaken

Vannlekkasjer kan være årsaken

Lekkasjer fra vannledning kan gi ukontrollert strømming av vann under masser med marin leire og i verste fall utløse kvikkleireskred. [...]
Et farlig minne fra istiden

Et farlig minne fra istiden

Kvikkleira, denne lumske og usynlige faren som vi alle har hørt om, har ført til mange katastrofale leirskred opp gjennom historien. [...]
1 2 3 33 10 / 330 POSTS
X