Category: Geofarer

1 11 12 13 14 15 29 130 / 287 POSTS

Oppdaterte skredkart

Betre oversikt over skredfare i kommunane Kvam og Fusa [...]

Jakter på kvikkleire

Norges Geotekniske Institutt skal undersøke store landområder øst for Oslofjorden på leting etter kvikkleire. [...]

Skredfaren er kartlagt

Bremanger kommune får no betre og meir presise kart som gir oversikt over skredfare. Faresonekartet syner at det er steinsprang som er den skredtypen [...]
Utsatt for leirskred

Utsatt for leirskred

Det er beskjedent hva menneskene får til sammenlignet med naturens krefter. Men litt enkel modellering av landskapet klarer vi. [...]

Skredfare kartlagt

Vindafjord kommune får nå bedre og mer presise kart som gir oversikt over skredfare. [...]
Bølgen blir ikke så stor

Bølgen blir ikke så stor

Hvis Joasetbergi i Flåm raser blir konsekvensene av en flodbølge blir mindre enn først antatt. [...]

Overtar skredvarslingen

Etter at et snøskred gikk ved Longyearbyen i forrige uke, innrømte NVE at varslingen i forkant ikke var god nok. Nå vil lokalstyret overta skredvarsli [...]

Innrømmer feilvurdering

NVE innrømmer at skredvarslingen deres for Svalbard i forkant av snøskredet ikke var god nok. [...]

Diskuterer Åknes-drenering

Over helgen møtes raseksperter i Oslo for å utveksle kunnskap og erfaringer om drenering av fjell. [...]

Kan ha "krympet"

Etter jordskjelvet i 2015 frykter eksperter at Mount Everest har krympet. Nå sender India en ekspedisjon for å måle fjellet på nytt. [...]
1 11 12 13 14 15 29 130 / 287 POSTS
X