Category: Geofarer

1 12 13 14 15 16 29 140 / 287 POSTS

Kartlegger kvikkleire i Moss

Store deler av Moss skal undersøkes i år for å finne områder hvor det er fare for naturlige kvikkleireras. [...]

Skredfaren endelig kartlagt

I kveld (torsdag) ble NVE's skredrapport for Longyearbyen presentert for Longyearbyen's lokalstyre. [...]

Bekken i skredet fikk friere løp

NVE har gitt bekken i skredet i Sørum friere løp og fortsetter å gi politiet geofaglig og vassdragsteknisk bistand. [...]

Prøveboring i Sørum

Hensikten med prøvetakingen er å få mer kunnskap om stabiliteten i området, og å kunne vurdere sannsynligheten for at skredet kan utvikle seg videre. [...]
Kvikkleireskredet på Sørum

Kvikkleireskredet på Sørum

NVE bistår lokale myndigheter med råd og skredfarevurdringer i forbindelse med kvikkleireskredet på Sørum. [...]

Et unikt eksperiment

Når nedbøren kommer, skrus vannet på. Det øker sjansen for et snarlig skred fra Veslemannen. [...]

En trist dag for gruveindustrien

144 mennesker omkom da slagg fra kullgruvene skled ut og oversvømmet bebyggelsen i en walisisk landsby. Den 21. oktober var det 50-årsjubileum. [...]

Tror Mannen har stabilisert seg

Geolog hos NVE, Lars Harald Blikra tror Mannen har stabilisert seg for vinteren. [...]

NGU gjør målinger i Rausand

Bergmesteren Rausand ønsker å etablere deponi for farlig avfall i fjellhaller på Rausand. Nå skal NGU gjøre målinger for å vurdere om det er trygt. [...]

Prioriterer flom- og skred-sikring

Regjeringa foreslår å løyve 350 millionar kroner til førebyggande tiltak mot flaum- og skredskadar. [...]
1 12 13 14 15 16 29 140 / 287 POSTS
X