Category: Geofarer

1 13 14 15 16 17 30 150 / 299 POSTS
Overtar skredvarslingen

Overtar skredvarslingen

Etter at et snøskred gikk ved Longyearbyen i forrige uke, innrømte NVE at varslingen i forkant ikke var god nok. Nå vil lokalstyret overta skredvarsli [...]
Innrømmer feilvurdering

Innrømmer feilvurdering

NVE innrømmer at skredvarslingen deres for Svalbard i forkant av snøskredet ikke var god nok. [...]
Diskuterer Åknes-drenering

Diskuterer Åknes-drenering

Over helgen møtes raseksperter i Oslo for å utveksle kunnskap og erfaringer om drenering av fjell. [...]
Kan ha "krympet"

Kan ha "krympet"

Etter jordskjelvet i 2015 frykter eksperter at Mount Everest har krympet. Nå sender India en ekspedisjon for å måle fjellet på nytt. [...]
Kartlegger kvikkleire i Moss

Kartlegger kvikkleire i Moss

Store deler av Moss skal undersøkes i år for å finne områder hvor det er fare for naturlige kvikkleireras. [...]
Skredfaren endelig kartlagt

Skredfaren endelig kartlagt

I kveld (torsdag) ble NVE's skredrapport for Longyearbyen presentert for Longyearbyen's lokalstyre. [...]
Bekken i skredet fikk friere løp

Bekken i skredet fikk friere løp

NVE har gitt bekken i skredet i Sørum friere løp og fortsetter å gi politiet geofaglig og vassdragsteknisk bistand. [...]
Prøveboring i Sørum

Prøveboring i Sørum

Hensikten med prøvetakingen er å få mer kunnskap om stabiliteten i området, og å kunne vurdere sannsynligheten for at skredet kan utvikle seg videre. [...]
Kvikkleireskredet på Sørum

Kvikkleireskredet på Sørum

NVE bistår lokale myndigheter med råd og skredfarevurdringer i forbindelse med kvikkleireskredet på Sørum. [...]
Et unikt eksperiment

Et unikt eksperiment

Når nedbøren kommer, skrus vannet på. Det øker sjansen for et snarlig skred fra Veslemannen. [...]
1 13 14 15 16 17 30 150 / 299 POSTS
X