Category: Geofarer

1 2 3 4 31 20 / 309 POSTS
Derfor ristet Kiruna

Derfor ristet Kiruna

Høye bergspenninger i liggveggen 1 100 meter under bakken var årsaken til skjelvet som rystet Kiruna 18. mai. [...]
Sterkeste menneskeskapte skjelv i Skandinavia

Sterkeste menneskeskapte skjelv i Skandinavia

Skjelvet hadde en magnitude på 4,9 og er forårsaket av aktiviteter ved LKABs gruvevirksomhet i Kiruna. [...]
Ruster opp mot flom og skred

Ruster opp mot flom og skred

Store mengder snø og en kald vår kan gi stor flom de kommende ukene. Regjeringen styrker forebyggingsarbeidet med 100 millioner kroner. [...]
Lagt i aske

Lagt i aske

Satellittbilder viser at vulkanen Taal på Filippinene har dekket store områder i et tykt askelag. [...]
Bekymret over mange skredulykker

Bekymret over mange skredulykker

Årsdøgntrafikk er en styrende parameter for rassikring av norske veier. Skal det en storulykke til før myndighetene tvinges til å tenke annerledes? [...]
Hvordan lage en klimakrise

Hvordan lage en klimakrise

Ubegripelige mengder flytende stein steg opp gjennom jordskorpen i Sør-Afrika for 183 millioner år siden. Den flytende steinen kokte oljefylte sedimen [...]
Truet 30 millioner mennesker

Truet 30 millioner mennesker

Denne gangen gikk det bra. Men tidligere utbrudd fra vulkanen Taal har vært fatale og katastrofale. Derfor er stadige «påminnelser» høyst nødvendig fo [...]
Nytt jordskjelvkart gir store besparelser

Nytt jordskjelvkart gir store besparelser

NORSAR har lansert et nytt, digitalt jordskjelvsoneringskart. Den nye soneringen nedjusterer skadepotensialet mange steder i landet, noe som kan resul [...]
Vil stabilisere Åknes

Vil stabilisere Åknes

Drenering er det eneste fysiske tiltaket for å stabilisere ustabile fjellpartier med reel effekt. Nå undersøker norske geologer og forskere hvordan de [...]
Svarer på NGI-skepsis

Svarer på NGI-skepsis

Digital Geologi holder fast ved at den nye metoden for påvisning av kvikkleiresoner -«Orkdalmodellen» - er liv laga og skriver at de gjerne vil utvide [...]
1 2 3 4 31 20 / 309 POSTS
X