Category: Geofarer

1 2 3 4 34 20 / 334 POSTS
– For tidlig å spekulere i årsak

– For tidlig å spekulere i årsak

Geoteknikere jobber 24/7 med å skaffe til veie nye data og oppdatert kunnskap om de geologiske og geotekniske forholdene i Gjerdrum. Dette arbeidet må [...]
Advarer mot boligbygging

Advarer mot boligbygging

Et planlagt boligområde på Moerjordet i Ås ligger slik til at det er stor fare for fremtidige leirskred. [...]
Vannlekkasjer kan være årsaken

Vannlekkasjer kan være årsaken

Lekkasjer fra vannledning kan gi ukontrollert strømming av vann under masser med marin leire og i verste fall utløse kvikkleireskred. [...]

Et farlig minne fra istiden

Kvikkleira, denne lumske og usynlige faren som vi alle har hørt om, har ført til mange katastrofale leirskred opp gjennom historien. [...]
Frykten for et skjelv – og et nytt skred

Frykten for et skjelv – og et nytt skred

Det er uvisst om et nytt stort jordskjelv i Oslofeltet kan forårsake fatale leirskred. [...]
Maskiner finner kvikkleire

Maskiner finner kvikkleire

Forskere har ved hjelp av maskinlæring utviklet en modell som identifiserer områder med kvikkleire med høy presisjon. [...]
Undervurdert og dødelig

Undervurdert og dødelig

Kraftige luftstrømmer ladet med steinsplinter som oppstår i forbindelse med skred kan være dødelige og gjøre stor skade. Skredfarevurderinger tar ikke [...]
– Ikke jordskjelv

– Ikke jordskjelv

NORSAR avskriver lokale skjelv som utløsende faktor for kvikkleireskredet på Ask i Gjerdrum. [...]
Varsler gjennomgang

Varsler gjennomgang

Olje- og energiminister Tina Bru tar til orde for en gjennomgang av regelverket så snart den akutte situasjonen i Gjerdrum er over. [...]
Leiren bør brukes til jordbruk

Leiren bør brukes til jordbruk

Lysten til å bygge på god matjord har gitt fatale konsekvenser. Det er på tide å tenke annerledes. [...]
1 2 3 4 34 20 / 334 POSTS
X