Category: Geofarer

1 2 3 4 5 31 30 / 308 POSTS
Sterkt tvilende til «ny metode»

Sterkt tvilende til «ny metode»

Fagfolkene ved NGI er overrasket over Digital Geologis påstand om at selskapet har utviklet en ny metode for påvisning av kvikkleiresoner. NGI trekker [...]
Lanserer ny hypotese om kvikkleireskred

Lanserer ny hypotese om kvikkleireskred

Geologer med bakgrunn fra oljeindustrien har vasset i land og utviklet en ny metode for kartlegging av løsmasser og berggrunn. [...]
Lanserer permafrostkurs

Lanserer permafrostkurs

Gjennom sommerkurset på Svalbard kan studenter lære om permafrost og hvordan det henger sammen med geotekniske utfordringer og geofarer. [...]
Tidlig vårflom og mer styrtregn

Tidlig vårflom og mer styrtregn

I Jølster omkom én person som følge av jordskred, og sommeren i Sør-Norge var preget av styrtregn med alvorlige følger. NVE oppsummerer flom- og jords [...]
Turistfella Flåm

Turistfella Flåm

- der meir enn lange køar og høge prisar kan skapa frykt hjå turistane. [...]
Bedre skredvarsling på vei!

Bedre skredvarsling på vei!

Dynamiske, elektroniske informasjonstavler vil kunne varsle veifarende om skredfarer som lurer rundt neste sving. [...]
«Norges verste vei»

«Norges verste vei»

Strekningen Bergen-Voss ble i fjor kåret til «Norges verste vei». De som har kjørt der forstår hvorfor. [...]
Skredene i Jølster

Skredene i Jølster

Etter at det hadde gått flere skred sendte NVE to geologer og flere medarbeidere i felt for å bistå kommune og politi. [...]
Rødt farenivå på Mannen

Rødt farenivå på Mannen

NVE setter opp farenivået til rødt for Veslemannen på grunn av mye nedbør og store bevegelser. [...]
Vurderer fysisk sikring

Vurderer fysisk sikring

NVE vurderer nå å etablere en sikringsvoll som sikrer bebyggelse og gårdsareal for et skred fra Veslemannen. [...]
1 2 3 4 5 31 30 / 308 POSTS
X