Category: Geofarer

1 2 3 4 5 34 30 / 335 POSTS
Leiren bør brukes til jordbruk

Leiren bør brukes til jordbruk

Lysten til å bygge på god matjord har gitt fatale konsekvenser. Det er på tide å tenke annerledes. [...]
Advarte om skredfaren

Advarte om skredfaren

Gjerdrum kommune ble advart av ekspertisen før utbyggingen av boligfeltet startet. [...]
Det kan komme flere ras

Det kan komme flere ras

Torsdag rådet NVE til evakuering av et område nord for Ask sentrum . Årsaken er funn av sprekker i løsmassene. [...]
Midt i et rødt område

Midt i et rødt område

I morgentimene 30. desember gikk et større jordskred ved Ask på Gjerdrum. Tidligere grunnundersøkelser har antydet betydelig risiko for kvikkleireskre [...]
Oppdaget hittil ukjent skred

Oppdaget hittil ukjent skred

Forskere ved NGU har funnet skredmasser fra et ukjent skred i Finnmark. Men en lokal fisker husket hendelsen og de 7-8 meter høye bølgene som traff bå [...]
Gir mer presis skredfarevurdering

Gir mer presis skredfarevurdering

Bedre bruk av modelleringsverktøy gir mer korrekt utredning av skredfare i bratt terreng. [...]
Ikke bare dugnad

Ikke bare dugnad

NORSARs poengtering av manglende offisielt fagansvar for jordskjelv som naturfare i Norge er interessant og viktig. Men at «kunnskapsgrunnlaget om jor [...]
Ønsker eierskap for jordskjelv

Ønsker eierskap for jordskjelv

Norge er det landet nord for alpene som har flest jordskjelv. Forskningsinstituttet NORSAR foreslår at naturfaren jordskjelv skal «eies» av Olje- og e [...]
Lever opp til navnet sitt

Lever opp til navnet sitt

Deler av veistrekningen riksvei 13 i Suldal, «Norges tredje verste vei», er så rasutsatt at det kan være for risikabelt å sikre den. Bare i sommer har [...]
3 timer fra Beirut til Løten

3 timer fra Beirut til Løten

4. august rammet en kraftig eksplosjon havneområdet i Beirut i Libanon. Tre timer etter smellet nådde lydbølgene NORSARs målestasjoner på Løten. [...]
1 2 3 4 5 34 30 / 335 POSTS
X