Category: Geofarer

1 28 29 30 31 300 / 304 POSTS
Finner kvikkleire på billigste måte

Finner kvikkleire på billigste måte

Bruk av elektriske motstandsmålinger kan gi en rask og rimelig oversikt over grunnforholdene. Samtidig kan de bidra til at geotekniske boringer gjøres [...]

En vulkan – i levende live

Vulkanutbrudd på Island. Billige billetter med Iceland Air. Sjansen måtte gripes. Det er ikke hver dag man kan oppleve en vulkan på kloss hold – og ut [...]

Vulkanismen i Sør-Island

Den pågående vulkanismen i Eyjafjallajökull-området er en påminnelse om at store vulkaner som er dekket av isbreer representerer potensielle naturkata [...]

Legenden om Atlantis

Det er mange som tror de har funnet øya som vi ikke en gang vet om eksisterte. Ved å trekke inn moderne geologisk kunnskap er det imidlertid mye som t [...]

Forteller om faren for flodbølger

Uten å forlate kontoret har forskere ved hjelp av moderne geografiske informasjonssystemer kartlagt skredfaren rundt hele 200.000 innsjøer rundt omkri [...]
Kvikkleire – et farlig minne fra istiden

Kvikkleire – et farlig minne fra istiden

I Trøndelag og på Østlandet, men også andre steder i landet, er mange lavtliggende områder dekket av marin leire. Men det er heldigvis ikke overalt at [...]

Rasulykken kunne vært unngått

Rasulykken i Ålesund i fjor som flyttet en hel boligblokk kunne vært unngått hvis geologiske kompetanse hadde blitt mer benyttet under utbyggingen. De [...]
Overhengende skredfare – tar risikoen på alvor

Overhengende skredfare – tar risikoen på alvor

Fjellmassivet på vestsiden av Romsdalen med Mannen og Børa har aldri vært noe godt besøkt turområde. Det er derfor geologene ikke har vært klar over a [...]
Jord- og flomskred rammer hardt

Jord- og flomskred rammer hardt

Når regnet flommer ned over landet sitter geologene og hydrologene i NVE klare til å varsle oss om jord-, flom- og sørpeskred, og ganske snart åpner e [...]

Et kronår for planetære oppdagelser

To romsonder er nå på full fart mot to fjerne mål. De må sees på som en langsiktig investering i grunnforskning som ventelig vil gi høy samfunnsøkonom [...]
1 28 29 30 31 300 / 304 POSTS
X