Category: Geofarer

1 2 3 4 5 6 35 40 / 341 POSTS
Oppdaget hittil ukjent skred

Oppdaget hittil ukjent skred

Forskere ved NGU har funnet skredmasser fra et ukjent skred i Finnmark. Men en lokal fisker husket hendelsen og de 7-8 meter høye bølgene som traff bå [...]
Gir mer presis skredfarevurdering

Gir mer presis skredfarevurdering

Bedre bruk av modelleringsverktøy gir mer korrekt utredning av skredfare i bratt terreng. [...]
Ikke bare dugnad

Ikke bare dugnad

NORSARs poengtering av manglende offisielt fagansvar for jordskjelv som naturfare i Norge er interessant og viktig. Men at «kunnskapsgrunnlaget om jor [...]
Ønsker eierskap for jordskjelv

Ønsker eierskap for jordskjelv

Norge er det landet nord for alpene som har flest jordskjelv. Forskningsinstituttet NORSAR foreslår at naturfaren jordskjelv skal «eies» av Olje- og e [...]
Lever opp til navnet sitt

Lever opp til navnet sitt

Deler av veistrekningen riksvei 13 i Suldal, «Norges tredje verste vei», er så rasutsatt at det kan være for risikabelt å sikre den. Bare i sommer har [...]
3 timer fra Beirut til Løten

3 timer fra Beirut til Løten

4. august rammet en kraftig eksplosjon havneområdet i Beirut i Libanon. Tre timer etter smellet nådde lydbølgene NORSARs målestasjoner på Løten. [...]
Ligger utsatt til

Ligger utsatt til

Mange lokalsamfunn i Norge er utsatt for flom og skred. Grundig kartlegging gir oss verdifull kunnskap, skriver NVE-direktør Kjetil Lund. [...]
Bekrefter norsk kjempeskjelv

Bekrefter norsk kjempeskjelv

I 1819 rammet Lurøy-skjelvet Helgelandskysten. Ny forskning bekrefter at skjelvet er det sterkeste kjente skjelvet i Fennoskandia med en beregnet styr [...]
Skal overvåke Oslo i sanntid

Skal overvåke Oslo i sanntid

NORSAR skal utvikle løsninger for et intelligent, autonomt system som kan overvåke og vurdere seismiske rystelser i Oslo og andre urbane strøk i sannt [...]
En viktig påminnelse

En viktig påminnelse

Kvikkleireskredet i Alta er en påminnelse om at store arealer i Norge består av potensielt ustabile landmasser som må kartlegges, mener NTNU-professor [...]
1 2 3 4 5 6 35 40 / 341 POSTS
X