Category: Geofarer

1 2 3 4 5 6 29 40 / 288 POSTS

Nedjusterer til gult

Stabile til avtagende bevegelser. Steinsprang og mindre skred fra Veslemannen i løpet av natta. [...]

Opprettholder rødt farenivå

Fortsatt store bevegelser grunnet regnvær og snøsmelting [...]

Hever til rødt – igjen

På bakgrunn av økende bevegelser, varmegrader og regn utover kvelden og natten varsler NVE rødt farenivå for Veslemannen [...]
Ble nesten knust

Ble nesten knust

Da det gikk et steinskred i 2011 klarte skredforskeren med nød og neppe å redde seg. Lars Harald Blikra har fortalt historien til DN. [...]

Vil ha debatt om Veslemannen

Etter nok en evakuering er det på tide at fagfolk tør å ta en diskusjon rundt NVEs prognoser og skredvarslinger, mener Harald Norem. [...]
Evakuert for 8. gang

Evakuert for 8. gang

Opprettholder rødt farenivå for Veslemannen - Fortsatt store bevegelser i det fjellpartiet. [...]

Kvikkleirefare kartlagt

Faren for store naturlig utløste kvikkleireskred er kartlagt for fem kommuner i Akershus fylke: Ski, Ås, Frogn, Vestby og Asker. [...]
Bløte grunnforhold kan gi rystende opplevelser

Bløte grunnforhold kan gi rystende opplevelser

Store deler av Oslo er fundamentert på bløt leire og vi må leve med at våre bygg vibrerer og rister, skriver NGI i en pressemelding. [...]

Fargen er gul

På lørdag justerte NVE farevnivået ned til gult - igjen. Til tross for en del steinsprang, nekter Veslemannen å flytte på seg. [...]

Lite nedbør – store bevegelser

Farenivået ved Mannen er hevet til rødt etter store bevegelser i fjellpartiet. [...]
1 2 3 4 5 6 29 40 / 288 POSTS
X