Category: Geoforskning

1 37 38 39 40 41 83 390 / 829 POSTS

Trias – en skuffelse?

En rekke funn til tross - trias har vært skuffende for oljeselskaper i Barentshavet. [...]

Asteroidenedslag kokte havene

To asteriodenedslag i urtiden kan ha fordampet 100 meter av havene. [...]

Høye fjell og dype daler

Finnes det en X-faktor som bidrar til høye fjell og dype depresjoner ved gjentatte nedisninger? [...]

Nye midler til infrastruktur

Geomiljøene ved Universitetet i Bergen kan glede seg over to store tildelinger fra Forskningsrådet. [...]

Økt utvinning med bakterier

Forskere ved Uni Research CIPR vil undersøke om mikrobiell økt utvinning kan fungere i Nordsjøen. [...]

Populær forskning i juni

Dette var de mest leste sakene på geoforskning.no i juni. [...]

Peker på radonutsatte områder

Et nytt aktsomhetskart bidrar til å identifisere radonutsatte områder over hele landet [...]

Et dykk i arkivet

Les om UiB-studentenes feltkurs på Bahamas. [...]

Isotopsignaturen til karbon

Tom Segalstad viser mangel på innsikt i hvordan karbonkretsløpet fungerer. [...]

Mangelfullt om isotopgeokjemi

Segalstad påstår feilaktig at han er eneste fast ansatte innenfor stabil-isotop geokjemi. [...]
1 37 38 39 40 41 83 390 / 829 POSTS
X