Category: Geoforskning

1 38 39 40 41 42 83 400 / 829 POSTS

300 millioner år lang fødsel

Les Kjetil Indreværs bidrag til geoforskning.nos formidlingskonkurranse i Aftenposten Viten. [...]

Vil bistå Nepal

Dwarika Maharjan forsøker å mobilisere det norske geomiljøet til å bistå med ekspertise. [...]

Vil satse på formidling

Vinneren av geoforskning.nos formidlingskonkurranse er opptatt av formidling i ulike former. Han tror at folk flest vil lære mer om geologi, hvis de b [...]

Den virkelige verden avviker fra klimamodellene

Klimamodellene forteller oss at isutbredelsen minker og at temperaturen stiger ved begge polene. De har tatt feil. [...]

Week 41 for Sabvabaa

This time Yngve and Audun present how significant oceanographic data sets obtained during FRAM-2014/15 can contribute to the research of oceanography. [...]

«The age of disbelief»

“Skepticism about science is on the rise, and polarization is the order of the day. What’s causing reasonable people to doubt reason?”, spør National [...]

Fargerikt om Svalbard

Omfattende og grundig. En kolossal mengde med illustrasjoner. Dette verket om Svalbards geologi bør stå i mange år. [...]

Pengedryss til CAGE-forsker

Soma Baranwal, forsker ved Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima og Norges geologiske undersøkelse har blitt tildelt et stipend av Geological [...]

Heksejakt på annerledestenkende

Det er trist at vi ikke ønsker velkommen alle kritiske røster, enten vi er enige eller uenige, og setter pris på at meninger fremmes og argumenter må [...]

Hammerfestbassenget i 3D

3D-utskrifter har kommet til geofagmiljøet. Postdoktor Kjetil Indrevær har skaffet seg en tredimensjonal modell basert på seismikk fra studieområdet s [...]
1 38 39 40 41 42 83 400 / 829 POSTS
X