Category: Geoforskning

1 76 77 78 79 80 85 780 / 847 POSTS
Fant havøgle-massegrav i Chile

Fant havøgle-massegrav i Chile

Forskerne mener de har gjort et av verdens viktigste funn av havøgler. [...]
Kullet på Svalbard

Kullet på Svalbard

Rolf Mjelde er uenig med FNs klimasjef om svalbardkullets fremtid. [...]
Jordvarme blir fjernvarme

Jordvarme blir fjernvarme

Grønn energi fra jordas indre skal bli til konkurransedyktig kraft og fjernvarme. [...]
Mest lest i mai

Mest lest i mai

Erosjon under siste istid, store metanutslipp, spikulitter, en forretningsutvikler og et jubileum. Her er de fem mest leste sakene på geoforskning.no [...]
Nytt geologisk kart

Nytt geologisk kart

Analyse av C- og Sr-isotoper kan gi bedre aldersestimater for karbonatbergarter. Metoden har nå blitt benyttet på marmorer i Rognan-Saltdalenområdet. [...]
Isens tilbaketrekning i Sør-Norge

Isens tilbaketrekning i Sør-Norge

Isens tilbaketrekning i Sør-Norge foregikk i to steg mot slutten av siste istid. I de store fjordene kunne tilbaketrekningen skje med opptil 350 meter [...]
Pilotprosjekter for CO2-lagring – for forskning og allmenn aksept

Pilotprosjekter for CO2-lagring – for forskning og allmenn aksept

Etablering av mindre pilotprosjekter for CO2-injeksjon er en viktig del av CCS-forskningen. Men minst like viktig er det at prosjektene kan overbevise [...]
Hvor tykk var isen under siste istid?

Hvor tykk var isen under siste istid?

Dagens landhevning i Skandinavia kan gi oss en pekepinn på hvor tykk isen var under siste istid. I sentrale deler av isdekket var istykkelsen trolig i [...]
Nye svar på gåten om strandflaten

Nye svar på gåten om strandflaten

Den norske strandflaten har lenge vært en geologisk gåte. Nye geofysiske funn kan bringe oss nærmere svaret på hvordan - og når - det spesielle landsk [...]
3D-video viser innsynking i Oslo

3D-video viser innsynking i Oslo

Norut har offentliggjort en animasjonsvideo som viser hvilke deler av Oslo sentrum som synker. [...]
1 76 77 78 79 80 85 780 / 847 POSTS
X