Category: Geoforskning

1 77 78 79 80 790 / 791 POSTS
Jordens indre krefter

Jordens indre krefter

Jordens indre krefter er enorme, og vi ser stadig eksempler på hvordan de påvirker menneskeheten gjennom vulkanisme, jordskjelv, skred og flodbølger. [...]
Risiko knyttet til lekkasje ved CO2-lagring

Risiko knyttet til lekkasje ved CO2-lagring

Mulige lekkasjer fra CO2-lagre skremmer menigmann som får assosiasjoner til utblåsninger. Verre er det at oljeselskapene også blir skremt når ordet le [...]
Sjødeponi under lupen

Sjødeponi under lupen

NIVA har fått de aller første forskningsmidlene for å undersøke konsekvensene av å deponere gruveavfall på sjøbunnen. Det er gode nyheter for bergindu [...]
Et løft for fornybar energi

Et løft for fornybar energi

Planene er nå klare for å utnytte vår lange erfaring med dype og lange oljebrønner på sokkelen til å fange Jordens egen varme med landbaserte boringer [...]

Rødliste for naturtyper

Med basis i geologisk og biologisk kunnskap har det blitt utarbeidet en liste på 40 forskjellige naturtyper som betraktes som truet her i landet. Bare [...]
Gull til Norge

Gull til Norge

Fremragende forskningsresultater over flere år har gitt prisdryss. Men ingen av de tidligere hedersbevisningene kan måle seg med gullmedaljen han i so [...]
Lever for geologi

Lever for geologi

Ole J. Martinsen er tildelt Robert R. Berg Outstanding Research Award for ”fremragende forskning innen geofaglig petroleumsforskning”. Det skulle bli [...]
Havbunnen – mer enn vi aner

Havbunnen – mer enn vi aner

Vår geologiske kunnskap om havbunnen er begrenset av tilgang på billig teknologi. Så selv om vi kjenner de viktigste topografiske trekkene, mangler vi [...]
Mørkets hemmeligheter

Mørkets hemmeligheter

Vi forbinder kalksteinsgrotter med store hulrom, dryppstein, trykkende stillhet og stummende mørke. Grotteforskerne kan derimot fortelle om en verden [...]
Kalksteinsgrotter i verdensklasse

Kalksteinsgrotter i verdensklasse

I Slovenia møter du et annerledes landskap som er preget av at kalkstein løses opp av regnvann. Men først og fremst finner du spektakulære grotter som [...]
1 77 78 79 80 790 / 791 POSTS
X