Category: Geoforskning

1 77 78 79 80 81 85 790 / 846 POSTS
Ser bevegelser fra 800 kilometers høyde

Ser bevegelser fra 800 kilometers høyde

Satellitter som måler bevegelser i berggrunnen på millimeterskala kan gi bedre overvåking av blant annet skredfare og innsynking i bebygde strøk. [...]
Kryssende strandlinjer og isframstøt

Kryssende strandlinjer og isframstøt

Nyere beregninger viser at isframstøtet for 11 500 år siden forklarer den samtidige havnivåstigningen på vestlandet. [...]
Ida i ny rockelåt

Ida i ny rockelåt

Jørn Hurum markerer femårsjubileet for Ida-lanseringa med å debutera som tekstforfattar i rocka forskingsformidling. [...]
Hvordan har siste istid omfordelt bergartene?

Hvordan har siste istid omfordelt bergartene?

En ny modell viser hvor mye berggrunn som ble erodert og hvor mye sedimenter som ble avsatt gjennom 100 000 år under den siste istiden. [...]
Bred dekning av geofaglig forskning

Bred dekning av geofaglig forskning

Gjennom nærmere to og et halvt år har Geoforskning.no popularisert og tilgjengeliggjort norsk og internasjonal geofaglig forskning. [...]
Ny kunnskap om hydrotermale skorsteiner

Ny kunnskap om hydrotermale skorsteiner

Hydrotermale skorsteiner på havbunnen spyr ut store mengder kokhett, mineralholdig sjøvann. Ny forskning har undersøkt hvor vannet kommer fra og beveg [...]
Ida – fem år etter

Ida – fem år etter

Hva tenker Jørn Hurum i dag om mediesirkuset han satte i gang for fem år siden? Og om raseriet han utløste i akademia? [...]
Kjempedinosaur funnet i Argentina

Kjempedinosaur funnet i Argentina

En argentinsk landarbeider fikk seg en overraskelse da han i ørkenen nær byen La Flecha i 2011 fant restene av en kjempeøgle. [...]
Meteoritter avslører urtida på jorda

Meteoritter avslører urtida på jorda

De eldste bergartene er ikke gamle nok. Bare meteoritter kan si noe om hvordan jorda så ut for 4,6 milliarder år siden, da planeten ble dannet. [...]
Trenger vi forskning?

Trenger vi forskning?

Kutt i petroleumsforskningen vil ikke korte ned «fossilalderen», men føre til reduserte inntekter, tap av arbeidsplasser og mer bruk av kull, mener Ha [...]
1 77 78 79 80 81 85 790 / 846 POSTS
X