Category: Geoforskning

1 78 79 80 81 82 85 800 / 841 POSTS

Store metanutslipp under siste istid

Ny forskning viser at store mengder metan lekket ut av havbunnen i arktiske strøk mot slutten av siste istid for 13 000 år siden. [...]

Jan Mayen

Området ved Jan Mayen har begrenset hydrokarbonpotensial, påstår Rolf Mjelde i dette innlegget. [...]

Mest lest i april

Havnivåstigning, økt oljeutvinning, sedimentære avsetninger i Tanafjorden og et spansk steinbrudd. Her er de fem mest leste sakene på geoforskning.no. [...]

Færre søkere til petroleumsstudiene

Etter flere år med kraftig vekst, viser fersk statistikk i år en nedgang i antall førstevalgsøkere til petroleumsrelaterte studier. [...]

Færre søkte seg til geofag

Etter flere år med kraftig vekst av søkere til geofagstudiene, viser ferske tall fra Samordna opptak i år en nedgang. [...]

Karbonlagring på agendaen

22. – 24. april møttes 100 deltakere fra 15 land til workshop i Stavanger for å diskutere sikker lagring og hvordan en kan skape tillit til CO2-håndte [...]

Hvor høyt står havet i 2214?

En ny studie viser at havet kan stige med 40 – 70 cm over de neste 200 årene. [...]

Lærer av spansk steinbrudd

Et steinbrudd i Spania forteller om tidligere storskala lekkasje av hydrokarboner. Det gir verdifull kunnskap om forseglinger til fremtidige CO2-lagre [...]

Ønsker økt satsing på EOR

Under åpningen av det nye IOR-senteret i Stavanger etterlyste Erik Søndenå i Petoro økt satsing på nye metoder for økt oljeutvinning på norsk sokkel. [...]

Årsaken til dagens havnivåstigning

Et nylig avsluttet forskningsprosjekt viser at dagens havnivåstigning skyldes termisk ekspansjon av havvannet forårsaket av temperaturøkning etter Den [...]
1 78 79 80 81 82 85 800 / 841 POSTS
X