Category: Geoforskning

1 78 79 80797 / 797 POSTS

Hvor høyt står havet i 2214?

En ny studie viser at havet kan stige med 40 – 70 cm over de neste 200 årene. [...]

Lærer av spansk steinbrudd

Et steinbrudd i Spania forteller om tidligere storskala lekkasje av hydrokarboner. Det gir verdifull kunnskap om forseglinger til fremtidige CO2-lagre [...]

Ønsker økt satsing på EOR

Under åpningen av det nye IOR-senteret i Stavanger etterlyste Erik Søndenå i Petoro økt satsing på nye metoder for økt oljeutvinning på norsk sokkel. [...]

Årsaken til dagens havnivåstigning

Et nylig avsluttet forskningsprosjekt viser at dagens havnivåstigning skyldes termisk ekspansjon av havvannet forårsaket av temperaturøkning etter Den [...]

Giftig hav kan ha hemmet livets utvikling

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke utbredelsen av arsen i havene i prekambrium og hvorvidt det giftige grunnstoffet hemmet livets utvikling. [...]

Følger gasshydratene fra år til år

Forskerne i CAGE vil over de neste årene samle inn 3D seismiske data over en gasshydratforekomst utenfor kysten av Svalbard. Det vil gi dem et unikt i [...]

Unik i verdenssammenheng

Et pågående forskningsprosjekt har som mål å kartlegge de sedimentære avsetningene gjennom grensen mellom prekambrium og kambrium på Digermulhalvøya i [...]
1 78 79 80797 / 797 POSTS
X