Category: Geoforskning

1 78 79 80 81 82 89 800 / 883 POSTS
Dette fann forskarane på Eggakanten

Dette fann forskarane på Eggakanten

Havet er så nært oss, men likevel veit vi ikkje alt om kva det skjuler. Fleire og fleire løyndomar vert avslørte. No er MAREANO på sommartokt på Eggak [...]
Hvor mye har Norge hevet seg på grunn av istidene?

Hvor mye har Norge hevet seg på grunn av istidene?

Den største hevingen av Norge i forbindelse med istidene skjedde på midt-norsk sokkel og i Norskerenna. Her kunne hevingen være mer enn 300 meter. [...]
Mangler gode kandidater

Mangler gode kandidater

De geologiske instituttene sliter med nyrekruttering. Paradoksalt nok er det oljeindustrien og den nye interessen for geologi som har skapt problemet. [...]
Danmarks geologipris til Christian Tegner

Danmarks geologipris til Christian Tegner

Danmarks Geologipris 2013 gikk til Christian Tegner for sine studier av magmabergarter i Skærgaard Instrusionen på Øst-Grønland og i andre områder i N [...]
Bedre simuleringsverktøy kan gi økt oljeutvinning

Bedre simuleringsverktøy kan gi økt oljeutvinning

Dagens verktøy for å simulere effekten av metoder for økt oljeutvinning er ikke gode nok, mener Aksel Hiorth, forskningsleder ved Nasjonalt IOR-senter [...]
Formidling til besvær

Formidling til besvær

Rolf Mjelde er enig i påstanden om at forskere formidler for lite og for dårlig. [...]
Skjult hav i jordas indre

Skjult hav i jordas indre

Enorme mengder vann kan gjemme seg under jordskorpa. Men ikke helt i den formen vi kjenner. [...]
Hvorfor la store dinosaurer så små egg?

Hvorfor la store dinosaurer så små egg?

Noen av de største skapningene som noen gang har vandret på kloden la forbausende små egg. Nå tror forskerne de vet hvorfor. [...]
Steinprøver støtter nedslagsteorien

Steinprøver støtter nedslagsteorien

Den mest populære forklaringa på hvordan månen ble danna sier at den er et resultat av en kollisjon mellom jorda og en annen planet. Nå taler nye anal [...]
Nytt blikk på et tapt kontinent

Nytt blikk på et tapt kontinent

Isostatisk modellering kan hjelpe til å kartlegge hvordan det tidligere landområdet Doggerland i Nordsjøen så ut under siste istid. [...]
1 78 79 80 81 82 89 800 / 883 POSTS
X