Category: Geoforskning

1 79 80 81 82 83 85 810 / 846 POSTS
Karbonlagring på agendaen

Karbonlagring på agendaen

22. – 24. april møttes 100 deltakere fra 15 land til workshop i Stavanger for å diskutere sikker lagring og hvordan en kan skape tillit til CO2-håndte [...]
Hvor høyt står havet i 2214?

Hvor høyt står havet i 2214?

En ny studie viser at havet kan stige med 40 – 70 cm over de neste 200 årene. [...]
Lærer av spansk steinbrudd

Lærer av spansk steinbrudd

Et steinbrudd i Spania forteller om tidligere storskala lekkasje av hydrokarboner. Det gir verdifull kunnskap om forseglinger til fremtidige CO2-lagre [...]
Ønsker økt satsing på EOR

Ønsker økt satsing på EOR

Under åpningen av det nye IOR-senteret i Stavanger etterlyste Erik Søndenå i Petoro økt satsing på nye metoder for økt oljeutvinning på norsk sokkel. [...]
Årsaken til dagens havnivåstigning

Årsaken til dagens havnivåstigning

Et nylig avsluttet forskningsprosjekt viser at dagens havnivåstigning skyldes termisk ekspansjon av havvannet forårsaket av temperaturøkning etter Den [...]
Giftig hav kan ha hemmet livets utvikling

Giftig hav kan ha hemmet livets utvikling

Et nytt forskningsprosjekt skal undersøke utbredelsen av arsen i havene i prekambrium og hvorvidt det giftige grunnstoffet hemmet livets utvikling. [...]
Følger gasshydratene fra år til år

Følger gasshydratene fra år til år

Forskerne i CAGE vil over de neste årene samle inn 3D seismiske data over en gasshydratforekomst utenfor kysten av Svalbard. Det vil gi dem et unikt i [...]
Unik i verdenssammenheng

Unik i verdenssammenheng

Et pågående forskningsprosjekt har som mål å kartlegge de sedimentære avsetningene gjennom grensen mellom prekambrium og kambrium på Digermulhalvøya i [...]
Endelig gjennombrudd

Endelig gjennombrudd

Etter seks års forskning og utvikling ser det ut til at Numerical Rocks er i ferd med få gjennombrudd for ny teknologi. Oljeselskapene er vinnerne. [...]
Den første iknolog

Den første iknolog

Basert på grundig feltarbeid og nøyaktige beskrivelser av en anselig mengde steinprøver var Leonardo da Vinci den første som tolket noen uforståelige [...]
1 79 80 81 82 83 85 810 / 846 POSTS
X