Category: Geoforskning

1 79 80 81 82 83 87 810 / 870 POSTS
Hvor tykk var isen under siste istid?

Hvor tykk var isen under siste istid?

Dagens landhevning i Skandinavia kan gi oss en pekepinn på hvor tykk isen var under siste istid. I sentrale deler av isdekket var istykkelsen trolig i [...]
Nye svar på gåten om strandflaten

Nye svar på gåten om strandflaten

Den norske strandflaten har lenge vært en geologisk gåte. Nye geofysiske funn kan bringe oss nærmere svaret på hvordan - og når - det spesielle landsk [...]
3D-video viser innsynking i Oslo

3D-video viser innsynking i Oslo

Norut har offentliggjort en animasjonsvideo som viser hvilke deler av Oslo sentrum som synker. [...]
Oppfordrer til økt bruk av satellittdata

Oppfordrer til økt bruk av satellittdata

Offentlige etater som Jernbaneverket, NVE og Statens vegvesen kan redusere konsekvensene av store skred ved bruk av ny satellitteknologi. [...]
Ser bevegelser fra 800 kilometers høyde

Ser bevegelser fra 800 kilometers høyde

Satellitter som måler bevegelser i berggrunnen på millimeterskala kan gi bedre overvåking av blant annet skredfare og innsynking i bebygde strøk. [...]
Kryssende strandlinjer og isframstøt

Kryssende strandlinjer og isframstøt

Nyere beregninger viser at isframstøtet for 11 500 år siden forklarer den samtidige havnivåstigningen på vestlandet. [...]
Ida i ny rockelåt

Ida i ny rockelåt

Jørn Hurum markerer femårsjubileet for Ida-lanseringa med å debutera som tekstforfattar i rocka forskingsformidling. [...]
Hvordan har siste istid omfordelt bergartene?

Hvordan har siste istid omfordelt bergartene?

En ny modell viser hvor mye berggrunn som ble erodert og hvor mye sedimenter som ble avsatt gjennom 100 000 år under den siste istiden. [...]
Bred dekning av geofaglig forskning

Bred dekning av geofaglig forskning

Gjennom nærmere to og et halvt år har Geoforskning.no popularisert og tilgjengeliggjort norsk og internasjonal geofaglig forskning. [...]
Ny kunnskap om hydrotermale skorsteiner

Ny kunnskap om hydrotermale skorsteiner

Hydrotermale skorsteiner på havbunnen spyr ut store mengder kokhett, mineralholdig sjøvann. Ny forskning har undersøkt hvor vannet kommer fra og beveg [...]
1 79 80 81 82 83 87 810 / 870 POSTS
X