Category: Geoforskning

1 81 82 83 84 85 89 830 / 881 POSTS
Ny kunnskap om hydrotermale skorsteiner

Ny kunnskap om hydrotermale skorsteiner

Hydrotermale skorsteiner på havbunnen spyr ut store mengder kokhett, mineralholdig sjøvann. Ny forskning har undersøkt hvor vannet kommer fra og beveg [...]
Ida – fem år etter

Ida – fem år etter

Hva tenker Jørn Hurum i dag om mediesirkuset han satte i gang for fem år siden? Og om raseriet han utløste i akademia? [...]
Kjempedinosaur funnet i Argentina

Kjempedinosaur funnet i Argentina

En argentinsk landarbeider fikk seg en overraskelse da han i ørkenen nær byen La Flecha i 2011 fant restene av en kjempeøgle. [...]
Meteoritter avslører urtida på jorda

Meteoritter avslører urtida på jorda

De eldste bergartene er ikke gamle nok. Bare meteoritter kan si noe om hvordan jorda så ut for 4,6 milliarder år siden, da planeten ble dannet. [...]
Trenger vi forskning?

Trenger vi forskning?

Kutt i petroleumsforskningen vil ikke korte ned «fossilalderen», men føre til reduserte inntekter, tap av arbeidsplasser og mer bruk av kull, mener Ha [...]
Samler krefter for økt utvinning

Samler krefter for økt utvinning

Nytt IOR-senter i Stavanger samler landets ekspertise fra akademia og industrien. [...]
Hva har siste istid gjort med landskapet vårt?

Hva har siste istid gjort med landskapet vårt?

En ny modell gir innsikt i hvordan siste istid har erodert Nord-Europa og hvor sedimentene har blitt avsatt. [...]
Jubileum for ny innsikt i Jordas dynamikk

Jubileum for ny innsikt i Jordas dynamikk

To viktige artikler fra 2004 ga ny innsikt i Jordas struktur og dynamikk gjennom oppdagelsen av et nytt mineral og sammenhengen mellom store basaltpro [...]
Spikulitter i perm

Spikulitter i perm

En ny publikasjon presenterer en modell for hvordan sedimentene i Kapp Starostin-formasjonen på Svalbard ble avsatt. [...]
Forretningsutvikler – med god geokunnskap i bunn

Forretningsutvikler – med god geokunnskap i bunn

Med omfattende erfaring fra industrien skal Anne Strømmen Lycke sørge for at NORSAR-forskernes ideer blir kommersialisert til produkter. [...]
1 81 82 83 84 85 89 830 / 881 POSTS
X