Category: Geoforskning

1 83 84 85 86 87 850 / 870 POSTS
Reisen til istiden

Reisen til istiden

Forskning og forskningsformidling ble i sommer kombinert på en ekspedisjon til Øst-Grønland. Resultatet ble både fjernsynsprogrammer og bok.To åtteåri [...]
Sula-konglomeratet

Sula-konglomeratet

En klippevegg på Vestlandet var sentral i formuleringen av de nye tankene om klimaendringer og istider som dukket opp i første halvdel av 1800-tallet. [...]
Kvartær er tilbake

Kvartær er tilbake

Etter et fravær på fem år er det nå bestemt at betegnelsen kvartær likevel skal benyttes i den geologiske tidsskalaen. Men grensen mellom tertiær og k [...]
Fossile fiskeøgler på Svalbard

Fossile fiskeøgler på Svalbard

Oljeletingen i Barentshavet fører også til flotte fossilfunn på Svalbard. I fjor ble det gravd frem fiskeøgler fra et metertykt lag med skifer avsatt [...]
Trenger klimaforskningen en ny Kopernikus?

Trenger klimaforskningen en ny Kopernikus?

Forskningen skal fremelske alternative synspunkter. Men forskningen er politisert. Dette er uheldig for klimaforskningen, og vi kan sitte igjen med vi [...]
Industristed og kulturminne

Industristed og kulturminne

Forskningsprosjektet Millstone gir forskere en tverrfaglig tilnærming til en systematisk sammenlikning av kvernsteinbrudd i Norge. Allmennheten får på [...]
Fossiler og overtro

Fossiler og overtro

Avtrykk og former av planter og dyr i stein og fjell - fossiler - har alltid satt fantasien i sving. Tanken om at de var rester etter levende planter [...]
Idas grav

Idas grav

I noen gamle innsjøsedimenter i Tyskland er fossilene så godt oppbevarte at et gammelt oljeskiferbrudd har fått status som Verdensarv. Nå har Messel G [...]
Verdens viktigste fossillokalitet

Verdens viktigste fossillokalitet

Det er nøyaktig 100 år siden den amerikanske geologen Charles D. Walcott gjorde et svært oppsiktsvekkende fossilfunn langt inne i Rocky Mountains i Ca [...]
Bolig, kontor og laboratorium

Bolig, kontor og laboratorium

I 1842 flyttet Charles Darwin med familie og tjenerskap til er herskapshus like sør for London. Her ville han leve et rolig liv som forsker og skriben [...]
1 83 84 85 86 87 850 / 870 POSTS
X